Hvor stor makt har aktørene i markedet?

«En uoppmerksom observatør kan tro at de (markedsdominerende aktører) er suverene, men det er ikke tilfelle. De skal ubetinget adlyde kapteinens ordre, og det er forbrukeren som er kaptein. Verken gründerne, bøndene eller kapitalistene bestemmer hva som skal produseres. Det er forbrukeren som gjør det. Hvis en forretningsmann ikke adlyder offentlighetens kommandoer, som blir formidlet til ham gjennom markedsprisstrukturen, vil han gå med tap og gå konkurs. Han blir deretter fjernet fra sin fremtredende posisjon ved roret. Andre mennesker som har lykkes i å tilfredsstille forbrukernes ønsker bedre enn han har gjort det, erstatter ham.» –

Ludvig van Mises

Svært gode sitater

«Kapitalismen er basert på at bedrifter konkurrerer om forbrukernes gunst med bedre varer og tjenester, men dessverre velger mange bedrifter i stedet å konkurrere om politikernes gunst for å få subsidier, tariffer, regulatoriske fordeler og redningspakker slik at de slipper å bekymre seg så mye om forbrukere. Det er ikke fri kapitalisme, det er svogerkapitalisme, eller, som det noen ganger kalles, sosialisme for de rike, og det er et av de største problemene i vår økonomi.»Johan Norberg