Hva er Liberalisme, sosialdemokrati og frihet?

Oppgave: Hvordan ville du ha forklart disse tingene til et barn eller noen andre som ikke har forhåndsgrunnlag for å forstå det:

-Sosialdemokrati

-Liberalisme

-Nyliberalisme

-FrihetSVAR:

«-Sosialdemokrati»

Til et barn: Sosialdemokrati er en blanding mellom liberalisme og sosialisme, både sosialt og økonomisk. Ideologiens mål er et samfunn med små sosiale forskjeller. Økonomien sosialdemokratiet benytter for å oppnå dette målet kalles blandingsøkonomi.

Sosialdemokratiet innebærer en formynderstat med politikere som har påtatt seg en formynderrolle overfor befolkningen på de fleste områder. Det er mange eksempler på dette, men de vil forsøke å hindre folk i å ta dårlige valg med tanke på egen helse, som et eksempel blant mange.

Resultatet du får av sosialdemokratisk politikk, blir gjerne kalt nyliberalisme når de sosialistiske løsningene ikke fungerer godt, og kritiseres.

«-Liberalisme»

Til et barn: Liberalismen er en frihetsideologi, som kjemper for både økonomisk og sosial frihet. Den skiller seg fra sosialdemokratiet ved at politikerne og staten har minimal makt, om noen i det hele tatt, over individene i samfunnet. Det er ingen stat som har en formynderrolle overfor befolkningen. Ideologiens mål er et fritt og sterkt velstående moderne samfunn hvor det er likhet for loven.

Økonomien liberalismen benytter for å oppnå dette er markedsøkonomi, i form av laissez faire. Men det er flere typer liberalisme, men felles for dem er at de vil redusere statens makt, og styrke individets selvråderett.

«-Nyliberalisme»

Det er hva man kaller konservativ og sosialdemokratisk politikk når man vil peke på politikk som ikke fungerer. For eksempel vil begrepet nyliberalisme bli brukt hvis strømmen blir dyr, og enkelte sliter med å betale strømregningen. Selv om det er staten som eier alle produksjonsmidlene som produserer strøm og kun staten som hover inn penger, vil «markedet» og «nyliberalismen» få skylda.

«-Frihet»

Det er mange former for frihet. Positiv frihet betyr at jeg har frihet til å kreve noe fra deg. Bestemme over deg. Det betyr at du plikter å gi meg noe hvis jeg har en frihet til å kreve noe fra deg. Har jeg frihet til å gjøre hva jeg vil, kan jeg for eksempel gå i butikken å ta hva jeg vil ha, uten å betale. Det er en type frihet. Positiv frihet.

Positiv frihet spiser altså opp andres friheter, og krenker gjerne deres eiendomsrett og individers negative friheter. I Norge i dag har vi en blanding mellom positiv og negative friheter, og rettigheter som krasjer med hverandre. Rettighetene er da ofte svært subjektive og irrasjonelle.

Liberalismens rettstat beskytter kun negative friheter. Negativ frihet er en frihet fra noe. Din negative frihet krever en negativ plikt av andre, det vil si en plikt til å ikke gjøre noe eller ikke å blande seg inn.

Min negative frihet krever bare at du må respektere rettigheten ved ikke å forhindre meg i å få utført den. Eksempler på negative rettigheter er retten til å leve, å være fri, ytringsfrihet, religionsfrihet, frihet fra vold, frihet fra slaveri og eiendomsrett.

Positive rettigheter vil bryte med disse negative rettighetene. Og gir man folk positive friheter, så har man ikke et fritt samfunn. Sosialdemokrater elsker positiv frihet.

Det er derfor veldig klart og tydelig at sosialdemokrater og liberalister legger to helt forskjellige ting inn i frihet, og at begrepet «frihet» alene, ikke betyr noe som helst, da det kan bety hva som helst.

Begrepet «Frihet» går innunder kategorien: «glitterende generaliteter/glødende generalitet», eller engelsk: «glittering generalities»

A glittering generality or glowing generality is an emotionally appealing phrase so closely associated with highly valued concepts and beliefs that it carries conviction without supporting information or reason. Such highly valued concepts attract general approval and acclaim. Their appeal is to emotions such as love of country and home, and desire for peace, freedom, glory, and honor. They ask for approval without examination of the reason. They are typically used in propaganda posters/advertisements and used by propagandists and politicians.