Til norske Putin og Russland sympatisører

La det være klinkende klart:  Det er aldri greit å gå til angrep på et annet land. Det er aldri greit å være aggressoren. Det er aldri greit å initiere tvang. Liberalister bruker uttrykket «initiere tvang», og det betyr at man i motsetning til selvforsvar – som liberalister mener er helt OK – er aggressoren som starter opp bruken av tvangen. Det er altså helt greit å forsvare seg, men aldri greit å gå til angrep.

Begrepet tvang, innebærer alle former for vold, slik som drap og voldtekt, men begrepet dekker også hærverk, tyveri og svindel. Man gjør noe mot andre som krenker rettighetene deres. Det er i liberalismen like feil å gjøre det for statene, som det er for borgerne. Og derfor gjelder det all krigføring. Det er greit å forsvare sitt land eller land i en forsvarsallianse man har alliert seg med når man blir angrepet av en aggressor, men det er aldri greit å være aggressoren som går til angrep.

Om å rydde opp i andre lands indre anliggender

Det er, slik jeg oppfatter det, ikke greit å gå til angrep på et annet land for å rydde opp i andre lands indre anliggender. Kanskje du oppfatter det slik at Ukraina har et kjempestort problem med nynazisme? Du har sett massevis av videoer med Azov bataljonen hvor de har organisert store militære parader og liknende, eller sett videoer av andre ekstreme nasjonalistiske grupper?

Ja, det er noe svineri, så absolutt, og jeg kan forstå frustrasjonen, men det gir ikke Putin og russerne noen legitim grunn til å gå til angrep. Statens forsvar, skal kun brukes til forsvar, ikke til angrep!

Det er ikke Putins indre anliggender, selv om russere i Donbas skulle ha blitt beskutt av Kiev-regjeringen en gang. Det siste er i så fall ekstremt kritikkverdig av Kiev-regjeringen, men det legitimerer altså ikke, slik jeg ser det, en fullskala krig mot Ukraina, og det Ukrainske folket som helhet.

For å gå litt inn på denne helheten her, så finnes et nitrist bilde, hvor det i Ukraina er blitt satt ut 112 tomme barnevogner som da skal markere antall barn Putin og Kremls militære har drept i krigen frem til det tidspunktet disse barnevognene ble satt ut.

En må også ha i bakhodet at en slik fullskala krig medfører flere hundre tusenvis, om ikke millioner av mennesker på flukt. Og på flukt så blir kvinner og barn svært utsatt for overgrep og menneskehandel. Så det ene fører til det andre. Det fører til menneskelige lidelser som er utenfor det vi har evne til å forstå som lever i trygge, gode gamle Norge. I alle fall har vi gjort det frem til nå.

En annen ting er jo det at disse på flukt er helt uskyldige, og at mange av dem vil flykte til Norge. Da er det vel lite hyggelig å signalisere sympati med Russland og Putin, fordi Vesten med NATO og USA har begått lignende ugjerninger i utallige land tidligere? Jeg forstår det er irriterende med hyklere som støttet disse krigene, og som nå har det Ukrainske flagget på sin facebook profil, men to feil gir altså aldri en rett.

https://pixabay.com/no/illustrations/ukraina-barn-ukrainsk-fred-7067981/

Hvis mange nordmenn hadde flyttet til Sverige, og ble beskutt av svenske myndigheter og nynazister i Sverige som hatet nordmenn, hadde Norge da hatt en rett til å gå til krig mot Sverige?

Da ville Sverige gjort noe veldig galt, men Norge er jo ikke noe verdenspoliti som har ansvaret for å beskytte nordmenn over hele verden. Ikke gjennom at Norge starter opp kriger med land som behandler nordmenn dårlig i alle fall. Det vil bare bety at langt flere uskyldige blir drept. Det bør ikke være noen akseptabel, legitim grunn til å gå til krig.

Svært kritikkverdig!

Før jeg hamrer løs på USA og NATOs ugjerninger, vil jeg først sterkt kritisere Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, basert på en video jeg så i Blabladet. Her kommer det frem at Zelenskyj, visste hva slags konsekvenser det ville få å flørte med et NATO medlemskap. Han visste med 99% sikkerhet at det, ville føre til en fullskala krig, likevel så gjorde han det, til tross for at befolkningen ble fortalt at Zelenskyj er en garantist mot dette. Det legitimerer over hodet og på ingen måte noe Russlands angrep, men det er likevel ganske kritikkverdig. Se videoen selv her: Forutså Ukraina-krigen i 2019.

Jens og Joe både kan og har kunnet avsluttet krigen i Ukraina!

En annen ting som er sterkt kritikkverdig gjelder den amerikanske presidenten Joe Biden og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som med noen få ord, både kan og har kunnet ha avsluttet hele krigen i Ukraina, men som velger å ikke gjøre det.

I følge den amerikanske Demokraten Tulsi Gabbard, så er det svært usannsynlig at Ukraina kan bli medlem av NATO. Nå er det vel uansett for sent, fordi Russland allerede har gått til angrep på Ukraina, er det ikke? Hvis Ukraina blir et NATO-land nå, så vil et fortsatt angrep fra russisk side, være et angrep på et NATO-land.

Da kan Putin og Russland gjøre to ting:
1. Trekke styrkene tilbake.
2. Fortsette med krigføringen og starte 3. verdenskrig…

Hvis NATO uansett ikke vil ta inn Ukraina i varmen, så bør Biden og Jens Stoltenberg gi uttrykk for dette! Jo tidligere de gjør det, jo bedre! For hvis Joe og Jens kan garantere overfor Russland at Ukraina ikke skal være med i NATO, så forsvinner jo NATO-trusselen overfor Russland, slik Putin oppfatter det!? Og som et direkte resultat vil det være svært sannsynlig at Putin og Kreml avslutter sin krigføring i Ukraina. Dette burde man imidlertid ha gjort før Russland gikk til krig i utgangspunktet selvfølgelig.

Ja, for Russland går jo til krig mot Ukraina, på grunn av at Ukraina ønsker å bli medlem i NATO. Logikken til Putin og Kreml, er at Ukraina som et NATO-land utgjør en sikkerhetstrussel overfor Russland.

Men la oss nå for tankens skyld anta at det ikke hjelper å garantere at Ukraina ikke blir medlem i NATO: At Russland likevel går til krig mot Ukraina. Er det da slik at det er forbudt å hjelpe land utenfor NATO med å forsvare seg?

Nå sender vi jo våpen ned dit, men vil det faktisk hjelpe Ukraina med å vinne krigen mot en av verdens mektigste krigsmaskiner? Vil Ukraina kunne vinne krigen mot Russland på egenhånd?

Eller vil det at vi sender våpen til Ukraina føre til at vi forlenger krigen og de menneskelige lidelsene, da de uansett til syvende og sist, ender opp med å tape? Sendingen av våpen ned til Ukraina, er nok mest symbolsk støtte til Ukraina, men det kan være at det fører til at krigen varer lengre, og påfører landet større lidelser?

Jeg mener at statene ikke har noe med å blande seg inn i andre lands kriger. Jeg mener imidlertid at Ukraina bør kunne gå inn i allianser med vennligsinnede land som ønsker å gå inn i allianse med dem, og at den alliansen ikke nødvendigvis må hete NATO…

Fortell gjerne din mening i kommentarfeltet!

NATO og USAs innblanding i andre lands anliggender

Det er like galt når Vesten med USA og NATO i spissen skal være verdenspoliti, og blande seg inn i andre lands anliggender, ikke bare når Russland gjør det. Og det finnes langt flere eksempler på at Vesten, USA og NATO har gjort det enn på at Russland har gjort det? Selv om det ikke legitimerer noe som helst angrep, så er det vel kanskje greit å kritisere det også i samme slengen.


De som måtte sympatisere med, og eller som støtter Russland i sin krig mot Ukraina, de snakker gjerne om NATO og USAs tidligere ugjerninger, og bruker det som unnskyldning. Ja det er en del hyklere der ute, som nå demoniserer Russland, og som hevder at aggresjonen kommer av at Putin er gal og at initieringen av krigen fra Russlands side, er helt uprovosert, som da tidligere har støttet de minst like meningsløse krigene til USA og NATO, uten å tenke så mye over hva det måtte føre til. Da har man en dobbelt standard. En standard for Vesten, NATO og USA, og en helt annen for Russland.

Jeg mener man må være konsekvent. Man må i utgangspunktet finne ut hva som er rett og galt, gjennom rasjonell logisk tenkning. Man må kunne begrunne langt utover sine egne følelser som går på hvem man liker eller ikke liker så godt, hva som er rett og hva som er galt på et mer konkret og objektivt nivå.

Det kan ikke være slik at det å føre krig mot et land for å rydde opp i dette landets indre anliggender er greit om USA og NATO gjør det, mens det er totalt uakseptabelt når Russland gjør det. Det er dobbeltmoralsk.

Jeg tenkte nå å ta for meg eksempler på uakseptabel krigføring som USA har begått i andre land.

USAs innblanding i Latin-Amerikas indre anliggender

Her er en wikipedia-artikkel som viser USAs innblanding i Latin-Amerikas indre anliggender.

USA sørget for eksempel for at den demokratiske folkevalgte Chilenske Presidenten Salvador Allende ble styrtet gjennom et statskupp utført av det chilenske militæret. I wikipedia-artikkelen som omtaler Allende, står det følgende å lese: «Allende var president fram til 11. september 1973 da han ble styrtet og døde i et blodig statskupp støttet av USA, der demokratiet ble knust av en militærjunta anført av generalen Augusto Pinochet.»

USA sørget altså effektivt for at Chile ble et brutalt diktatur.

USA har gått til krig svært mange ganger, og her er en liste over de krigene USA har deltatt i. Jeg kan ikke skrive om alt dette her, men jeg kan jo beskrive noen av dem.

Kuppet i Iran i 1953

Amerikansk innblanding i Iran i 1953, forklarer nok en del av problemene som har oppstått i regionen i senere tid.

USAs innblanding i Irans indre annliggender i 1953 førte til at den demokratisk valgte regjeringen under statsminister Mohammed Mossadegh ble styrtet. Kuppet var organisert av den amerikanske etterretningstjenesten CIA og britiske Secret Intelligence Service, og ble i respektive land navngitt TPAJAX-prosjektet.

Kuppet førte til gjeninnsettelsen av Pahlavi-dynastiets sjah Mohammed Reza Pahlavi, og markerte overgangen fra et konstitusjonelt monarki til et autoritært styre som var svært avhengig av amerikansk støtte inntil den iranske revolusjon i 1979.

Så hva var årsaken til at USA blandet seg inn? De hadde helt sikkert en slags propaganda som forsøkte å legitimerte det, på samme måte som russerne nå bruker «avnazifisering» som unnskyldning for å angripe Ukraina. I wikipedia står det å lese: «kuppet må ses i sammenheng med Abadan-krisen, som oppstod da Irans regjering under Nasjonalfronten nasjonaliserte Irans olje». Det var altså nasjonalisering av olje som fikk våre allierte til å se rødt, og gjøre noe som er totalt uakseptabelt.

Tidligere hadde nemlig Irans oljeressurser blitt eid av det britisk-eide Anglo-Iranian Oil Company (AIOC). Til tross for Mossadeghs folkelige støtte, så var ikke Storbritannia villige til å forhandle om dets mest verdifulle utenlandske eiendom, og igangsatte en verdensomfattende boikott av landets olje for å presse Iran økonomisk. 

Storbritannia mobiliserte også forsvaret sitt for å ta kontroll over oljeraffeneriet i Abadan, men denne planen ble skrinlagt før den ble igangsatt. I samarbeid mellom USA og Storbritannia ble det bestemt at man i stedet skulle påse et regimeskifte i Iran.  CIA bestakk blant annet politikere, offiserer, geistlige og kriminelle til å ta del i propagandakampanjen mot Mossadegh og hans regjering.

Etter kuppet styrte Pahlavi landet som en eneveldende monark de neste 26 årene til han til sist ble styrtet i en folkeoppstand i 1979.

Jeg har til nå beskrevet to eksempler på at USA har styrtet to demokratiske regjeringer med påfølgende diktatur som resultat. Og de har til og med støttet oppunder diktaturer de selv har skapt. Men det er også eksempler på at Vesten har styrtet diktatorer…

NATOs millitære opperasjon i Libya

Jeg fant en utmerket artikkel om dette i Journalisten som særlig kritiserer mediene i norge, og da VG spesielt, som jeg velger å sakse litt fra. Artikkelen heter: «10 år etter Libya-bombing: På tide med ærlige refleksjoner?» og bør egentlig leses i sin helhet, men her er noen utdrag:

«NATO bombet Libya sønder og sammen og styrtet Gaddafi i strid med FN-resolusjonens intensjon. Det endte 6 måneder senere med at diktator Muammar al-Gaddafi ble lynsjet uten lov og dom og regimet styrtet. Et av de mest velfungerende diktaturene i Afrika, med et relativt godt utviklet helse- og utdanningssystem endte opp som en ødelagt stat.

Norge var det NATO-landet som slapp flest bomber (588) og bidro til ødeleggelser med store regionale ringvirkninger som fortsatt preger regionen. Libya har siden vært preget av borgerkrig, kaos, innblanding fra utenlandske styrker og grove brudd på menneskerettighetene.

Jussprofessor Geir Ulfsteins klare konklusjon er at Norge brøt folkeretten. Dette er tema for hans kapittel i boken Libya. Krigens uutholdelige letthet.

Det er åpenbart at krigen har medført enorme menneskelige lidelser, og at disse vedvarer. Det virkelige antallet sivile offer får vi vel aldri dokumentert.

En lederartikkel i VG fra 21. oktober, med tittelen «Diktatorens fall til slutt», støtter klart Norges deltagelse. De folkerettslige sidene ved regimets fall blir ikke diskutert, og VG forsvarer NATOs inngripen.

Lederen beskriver skepsisen mange hadde til Norges deltagelse, og mener den nå̊ er gjort til skamme. Ifølge VG må̊ de nye styresmaktene og de som har støttet opprørerne, ta ansvar for at Libya etter Gaddafi blir preget av demokrati og frihet. Når vi ser den ødelagte staten, flyktningestrømmer og kaos i dagens Libya, er det vel heller VGs analyse som gjøres til skamme.

(…)  Da redaktør Svein Gjerdåker skjønte at formålet var regimeendring, skrev han en leder der han beklaget støtten som ble gitt på̊ falske premisser (…)  «Nato brukte FN-mandatet som skalkeskjul for å hjelpa opprørarane med å velta Gaddafi-regimet. Dessutan var trugsmålet mot sivilbefolkninga i Benghazi overdrive».

(…) Ein katastrofe for folket i Libya. Landet vart destabilisert og er i dag styrt av militsgrupper der militante islamistar har stort spelerom».

På forskning.no fant jeg også en god artikkel, den har overskriften: Professor mener Libya-krigen var bygd på en løgn: «– Mediene og neokonservative politikere hevdet at Muammar Gaddafi bombet sitt eget folk, at han benyttet afrikanske leiesoldater, og at byen Benghazi sto overfor et folkemord. Nå vet vi at alt dette var løgn, sier Tunander, som er professor emeritus ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– I praksis støttet Norge og andre allierte opp om rasistiske islamister som drepte afrikanere og tvang flere hundre tusen svarte til å flykte fra Libya, sier han til NTB

Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap), som høstet stor anerkjennelse i Washington for Norges Libya-bidrag, ble siden generalsekretær i NATO. Han har avvist all kritikk»

Operasjon Desert Fox

FNs nettsider står det å lese at: «Den Islamske Stat vokste fram som en reaksjon på at USA, Storbritannia og deres allierte invaderte Irak i 2003». Det står også at «USA mente å kunne påvise at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, og at landet samarbeidet med terrornettverket al-Qaida». Senere har det jo vist seg å være en stor løgn. Irak hadde ikke noen masseødeleggelsesvåpen!

Hva førte så USAs krigføring til?

Det ledet blant annet til at UNSCOM ble diskreditert etter at det ble avslørt at den hadde spionert for amerikanske myndigheter, og at organisasjonen avviklet. Irak kunne dermed notere seg en viss politisk suksess… Og det førte til et enormt stort hat mot USA og Vesten. All innblandingen har videre egentlig bare ført til destablisering og til at ekstreme islamistiske grupperinger fikk sterkt rotfeste i regionen. De hadde nå en felles fiende. USA. Og selvsagt også Vesten for øvrig.

Det førte også til at Russland hjemkalte sine sine ambassadører i London og Washington i protest mot luftangrepet. Reaksjonen ble betegnet som uventet og sterk.

I Norge så var det omtrent bare organisasjoner som Redd Barna og Kirkens Nødhjelp som stilte seg kritiske den gangen. Stort sett alle partier var tilhengere av krigen. I artikkelen Norske politikere er umoralske i Blabladet kan man lese kritikken mot de norske støtteerklæringene.

I artikkelen står det blant annet å lese følgende: «Jeg har sett barn på sykehus i Irak som har blødd i hjel fordi sykehuset ikke har de enkleste medisiner. Dette skyldes sanksjonene mot Irak. Det er klart det går inn på meg, forteller Nilsen. – Det går ut over barn, voksne og eldre. FN-tall anslår at det dør minst 5000 barn per måned – barn som ville overlevd dersom det fantes medisiner, sier Nilsen til Dagbladet.»

(…)«Hvorfor er det vedtatt sanksjoner mot Irak, når andre land med like mange brudd på menneskerettighetene og med like stor produksjon av masseødeleggelsesvåpen ikke blir utsatt for det samme? Svaret er olje, sier Nilsen. – Når man går inn for sanksjoner, er det ikke fordi Saddam Hussein er så fæl. Det er i USAs interesse å holde Iran og Irak i sjakk. De representerer en trussel fordi de ikke bøyer nakken for vestlig press, sier han.»

Til slutt

Både Russland og USA har begått grove ugjerninger ved å starte angrepskrig. Å støtte Russlands krig nå, fordi USA har gjort det tidligere, eller fordi man er kritisk til NATO, er feil. Initiering av krig, er altid feil. Det er aggressoren som alltid har skylda uavhengig av landet som blir angrepet sine indre anliggender.

Jeg mener at folk fra hele verden frivillig kan hjelpe Ukraina, donere penger og våpen, delta selv etc. Men jeg mener det ikke er statens rolle å bidra i krig andre steder, så fremt det da ikke er et land man faktisk har gått inn i forsvarsalianse med fra før av hvor partene har forpliktet seg til å hjelpe hverandre om en av dem skulle bli angrepet.

Slik det er nå er ikke Ukraina med i noen som helst allianse, og når det er usannsynlig at NATO ikke umiddelbart vil ta dem inn i varmen, bør USA og NATO gi uttrykk for dette til Russland, ettersom Russland har vurdert et potensielt Ukrainsk NATO-medlemskap som en risiko for rikets sikkerhet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s