Liberalistisk styring under pandemi

Jeg har en helt annen forestilling enn Petter Holone om hvordan hendelsesforløpet ville ha utspilt seg etter første avsnitt i Peters artikkel. Det har jeg tenkt til å skrive litt mer om nå, siden jeg også liker å filosofere litt over hvordan ting kunne eller ville vært i en klassisk liberalistisk samfunnsorden.

Jeg er spesielt glad i å filosofere over hvordan et liberalistisk samfunn ville sett ut.
Det er for meg en lidenskapelig hobby jeg har brukt mye tid på gjennom mange år.

Jeg leser og har lest flere bøker skrevet av professorer i økonomi og historie, som da har det samme filosofiske og ideologiske utgangspunkt som jeg har. Jeg har lest for å finne ut hvordan de ser for seg at tingene ville fungert.

Bøkene de skriver er jo som regel skrevet for å gi en helhetlig forståelse av hvordan samfunnet ville sett ut. De beskriver også hvordan og hvorfor svært mange dominerende forestillinger blant politikere og befolkningen er feil. Det er svært interessant lesning. Jeg skal forsøke å tenke litt på samme måte som de gjør, altså ved å først og fremst ta utgangspunkt i virkeligheten og ting vi kan vite noe om.

Jeg tenkte å begynne å ta for meg virusets dødelighet, som jo er ganske relevant.
Partiet har jo en helsepolitisk talsmann som ville ha uttalt seg om det fra begynnelsen av også, noe Petter ikke tar med i det hele tatt.

I starten av innlegget til Petter så blir befolkningen livredde på grunn av ytre påvirkning. Ingen sier noe, de blir bare veldig redde. Det så ikke ut til at Sveriges befolkning fikk panikk, så hvorfor skulle Norges befolkning få panikk? I min fortelling blir de fleste beroliget av fagfolk, slik vi gjorde helt i begynnelsen.

Vi vi ville nok fulgt The Great Barrington Declaration, ettersom det var det partiet snakket om i starten. Den handler om fokusert beskyttelse. Man skal altså skjermer de utsatte gruppene, men samfunnet skal ellers fungere som normalt.

Helsepolitisk talsmann om dødeligheten

Koronavirusets dødelighet har vært på 0.1% helt fra starten av. I følge helsepolitisk talsmann i partiet, Jan-Øyvind Lorgen, som da jobber som kommuneoverlege for Eidskog og Grue er viruset å betrakte som et relativt ufarlig virus for de fleste mennesker. Det sa han i et intervju med Resett.

Helt konkret sa han: «Jeg synes det skremmende hvordan mange i den norske befolkningen krever eksempelvis tvangsvaksinering for et relativt ufarlig virus. At norske medier publiserer så mange kronikker og andre artikler der enkeltpersoner argumenterer for vaksinetvang, er skremmende. Koronainfeksjon er en relativt ufarlig infeksjon for de fleste mennesker. Dødeligheten er totalt sett på rundt 0,1 % ifølge FHI, som ikke er særlig høyere enn vanlig influensalignende sykdom

Media

I denne nye koronaliknende situasjonen ville han vært på TV og han ville betrygget folk. Samme hadde FHI gjort. Det er ikke FHI som har lagt opp til denne voldsomme frykten i samfunnet. Det er ikke FHI som har anbefalt de mange drakoniske tiltakene det forrige regimet innførte, og de oppfordret heller ikke til å bryte loven.

For den borgerlige strenge regjeringen med Erna Solberg i spissen har begått reelt kriminelle handlinger. De begikk lovbrudd som vanlige borgere ville fått straff for å ha begått. Det å sette til side loven, og ikke følge de demokratiske spillereglene er jo ikke helt greit. Selv om det er tvilsomt at det får konsekvenser for dem.

Mye av dette kommer professor i Juss Hans Petter Graver inn på i videoen under:

At FHI på et tidspunkt kunne anbefale munnbind for sikkerhets skyld, siden det tenkelig kan hjelpe litt, gjør det ikke «helt greit» at helseminister Bent Høie (som for øvrig ikke har noen utdannelse innen helsefag) sier grettent, autoritært og uhøffelig til programleder Solvang at han ikke må stille spørsmål rundt hans påstander, fordi det kan «skape usikkerhet», og gjentar dette surt gang på gang.

Folkehelseinstituttet

Hvis man hadde latt FHI fått bestemme, så ville det ikke blitt stor forskjell på hvordan Sverige gjorde det, og Norge gjorde det. Sverige lot ekspertene styre, dvs. de lot Sveriges svar på FHI styre, mens Norge lot vi politikerne styre med helsedirektoratet i spissen, sistnevnte er ikke et faglig organ.

Vi vet jo alle hvordan politikere «fungerer». De må vise handlekraft, og da baller på seg med både det ene og det andre. Jeg tror nok mange fremdeles tror at Norge gjorde det bedre enn Sverige i håndteringen av pandemien, men det er nok ikke tilfellet, og det kan vi lese hos forskning.no.

Den generelle dødeligheten året før, altså i 2019, var uvanlig lav, og dette medførte at de som normalt sett ville dødd året før, overlevde inn i 2020, og dermed hadde Sverige et «overskudd» av eldre og syke mennesker i samme periode som koronaen brøt ut. I Sverige har de også en mye eldre befolkning enn i Norge. Og vi vet at viruset har større dødelighet blant eldre. En årsak til at Sverige har en eldre befolkning enn Norge er at de hadde bedre levebetingelser under krigen og i etterkrigstida og hadde lavere barnedødelighet enn oss.

Unødvendige tiltak

Begrunnelsen for nedstengningene i utgangspunktet var at vi skulle flate ut kurven, og dette hadde noe med sykehusenes svært knappe kapasitet å gjøre. I Nettavisen står det å lese : «I 2014 bestemte Solberg-regjeringen at norske sykehus måtte kunne takle minst 1400 intensivpasienter. Nå varsles det skjerpede tiltak idet antallet passerer 100.»

Knapphet innen norsk planøkonomisk helsevesen

Gratis er et norskt politisk uttrykk som betyr tvungen finansieringsløsning, og felleskapsløsningene er et politisk uttrykk som betyr påtvunget planøkonomisk rigid system som stagnerer og sliter med lange køer, manglende incentivplasser, manglende sykehussenger .

Vi har planøkonomisk styring av helsevesenet i Norge. De samme mekanismene som finnes i markedet, finnes ikke i statlige femårsplaner og i politikken. Den er utelukkende avhengig av politiske prioriteringer. Vi er mange som har opplevd helsevesenets skyggesider. De fleste står der rådville og vet ikke hva de skal gjøre. Det er ingen valgfrihet, og man kan ikke velge vekk de tilbud som fungerer dårlig, slik at de over tid blir borte helt til fordel for de tilbud som måtte være bedre, og som er bærekraftige økonomisk fordi vi velger de tilbudene fremfor de dårlige.

Innen planøkonomien vil du alltid se enten enorm mangel på noen varer og tjenester, og en overproduksjon av andre varer og tjenester. Hovedsaklig på grunn av to problemer: Kunnskapsproblemet og kalkulasjonsproblemet. Ludwig von Mises, som da er grunnleggeren av den østeriske skolen innen for økonomifaget var den som publiserte essayet som startet debatten om kalkulasjonsproblemet i planøkonomiske samfunn. Han påpekte at planøkonomiske samfunn ikke kan allokere ressurser på en rasjonell måte og dermed vil de ikke klare å møte samfunnets behov. Du kan bli klokere på dette ved å gå inn på Lene Johansens artikkel her på liberaleren: Sentrale begreper i østerrikske økonomiske skolen

Sosialismens grunnleggende økonomiske problem feiret 100 år i pandemiåret 2020

Året da pandemien startet, altså 2020, feiret sosialismens grunnleggende økonomiske problem 100 år. Linken viser til en artikkel i Civita som tar opp dette.

Et eksempel på kosekvensen av å basere seg på planøkonomi kan vi finne bl.a i Venezuela: I Venezuela gikk de tom for basisvarer som toalettpapir, kun kort tid etter at partiet Rødt i Norge hadde gratulert dem med seieren. Man kan si at at landet på den måten dreit seg ut med sosialisme, og manglet toalettpapir for å tørke seg.

Det vi treger. Det vi virkelig trenger, er det de fleste frykter, nemlig et privat fritt helsevesen. Vi bør kvitte oss med alle forestillinger rundt dette. Renske hodet.

Vi lager så mange urealistiske bilder i hodet, som vi tror er realistiske, og vi tror vi får USAs ekstremt dyre helsevesen. Men USAs helsevesen er hovedsakelig statlig finansiert og sterkt regulert, og da ikke til en fordel for befolkningen, men til fordel for industrien selv. Det har et eget navn: regulartory capture.

Dette beskrives i dette videoklippet lenket til her, men en langt mer detaljert beskrivelse av hvordan det amerikanske helsevesenet har utviklet seg finnes i videoen under. Det er alt annet enn fritt. Her er en liten historie om det amerikanske helsevesenets utvikling:

Tiltakene gir større belastning enn sykdommen i seg selv

Eksperter verden rundt har jo hevdet lenge at tiltakene er verre enn viruset helt fra starten. Når du løser et problem, vil gjerne nye problemer oppstå har professor i filosofi Einar Øverenget vært inne på. Han har skrevet denne artikkelen: Koronaviruset er uten tvil farlig. Men det er bekjempelsen av pandemien også.

For eksempel ville penger i USA som har gått til å betale for lockdown, kunnet gå til helse og utvikling av nye medisiner mot farlige sykdommer og dette ville reddet langt flere enn det viruset kan ta med sin dødelighet. Professor Anthony Davies kommer inn på dette her.

Både munnbind og spritbruk kan få alvorlige følger som disse artikkelene beskriver: FHI har gjort en kjempetabbe: Bakterier blir resistente mot håndsprit og Aerosol chemist: Omicron is making cloth masks redundant.

Den ene artikkelen sier at vår overdrevne bruk av håndsprit at andre mikrober, nemlig bakteriene, blir mer tolerante mot det, og at det skader til syvende og siste helsevesenet vårt. Resistente bakterier er blitt et kjempeproblem. De koloniserer sykehusene og dreper tusenvis av pasienter. Slike dødsfall skjer også i Norge. Overfor de mest resistente bakteriene står legevitenskapen maktesløs.

Den andre handler om at munnbind raskt høre fortiden til, da det ikke lenger vil fungere.

Koronasertifikat

I dag maser de konservatives store Mor Erna Solberg igjen om koronasertifikat, men finnes det faktisk noen som helst gode argumenter for det?

Jeg har lett i alle internetts kriker og kroker, men har ikke funnet et eneste ett godt argument for. Det er imidlertid enkelt å finne argumenter i mot. Det er jo bare å titte i kommentarfeltene rundt om kring. For eksempel så jeg denne gode oppsummeringen på VGs kommentarfelt:

Det beste argumentet hørte jeg i denne særdeles interessante podcasten hvor filosof Einar Øverenget tar opp som jeg har lagt til nedenfor. Hele denne podcasten er ekstremt interessant å høre på, den varer i hele to timer, men de to timene er verd sin vekt i gull.


Ikke i tråd med Liberalistenes politiske strategi

Det meste av det Petter skrev, ville aldri skjedd i et liknende scenario basert på de samme forutsetningene. Det ville også ha krevd en oppslutning som var større enn det han nevner.

La oss ta utgangspunkt i et hypotetisk scenario der Liberalistene får 100% av stemmene: Siden hans historie begynner hovedsakelig fra og med 2033 og utover, ville ikke NAV vært nedlagt. Vi ville ikke en gang vært halvveis i prosessen med å innføre et liberalistisk samfunn, ikke en gang halvveis av halvveis. Alle vil få det de er lovet av staten livet ut.

Dette er fordi Liberalistene selv med 100% oppslutning ønsker en gradvis endring fra et sosialdemokratisk samfunn til et liberalistisk. Det skal være en smooth overgang hvor folk får tid til å orientere seg og sette seg inn hvordan samfunnet fungerer når de har valgfrihet og ikke er låst fast til politisk styrte ordniger.

Det er også en tidkrevende politisk prosess, som innebærer at vi som jobber som politikere i partiet må prioritere hva som skal skje først og hva vi skal ta senere. Ordnigner folk er avhengige av blir ikke fjernet så enkelte vil stå på bar bakke med lua i hånda. De må erstattes gradvis.

Hvis vi ikke fikk 100% men måtte ha samarbeidet med ett eller flere av disse partiene: Frp, Høyre og Venstre, så ville vi fått en stor dose statlige sosiale velferdsordninger videreført uansett. Å styre alene er helt utenkelig for meg. Vi vil ALDRI gå inn for et diktatur, og det vil alltid være folk som har andre meninger enn oss, og som ikke stemmer på oss.

Forutsentingen for at Liberalistene skal lykkes er også at de dominerende ideene i samfunnet endres, og at folk er i stand til å se løsninger utenfor staten. At de på ett eller annet tidspunkt innser, og legger merke til at private tilbydere, over tid, gjennom den valgfriheten befolkningen har som lar dem velge og vrake tilbud; ivaretar interessene til befolkningen på en langt bedre måte enn det politikerne og det rigide, gammeldagse og politisk-styrte monopoler uten valgfrihet gjør.

Dette gjelder absolutt alle tjenester, inkludert sosiale velferdstjenester. Min påstand er at: Det private ville ha ivaretatt befolkningens interesse om et sterkt sosialt sikkerhetsnett som ivaretar de svakeste i samfunnet på en bedre måte enn det NAV gjør i dag. Fattigkasser og slike ting tilhører 1800-tallet, og blir selvsagt ikke innført i et moderne samfunn som har helt andre ideer for hvordan ting bør fungere.

Lynrask endring ville vært smertefullt

Du har lyst til å skifte ut det gamle muggete soppbefengte hullete teppet i rommet som folk står på, men du vil ikke rive teppet under beina til folk så raskt at de faller å slår seg. Det vil bli gradvis togstasjonsmodell som i utgangspunktet vil begynne å legalisere private virksomheter innen de områdene som staten i dag har tilnærmet enerett og kontroll.

Liberalistene går til og med til valg på togstasjonsmodellen og forøsker å appelere til folk som ikek er like liberale som ultraliberalistene i partiet. Partiet kan passe for folk som i dag stemmer partiet Venstre, i og med at vi rett og slett ikke går til valg på endestasjonsliberalismen men på en modell der toget beveger seg gradvis i den retningen. Sosialliberalere kan med andre ord hoppe av når de måtte føle at de har fått «nok» frihet.

Liberalistenes tiltak for å bekjempe koronaen

Vi ville skjermet de utsatte gruppene, og samfunnet for øvrig ville fungert som normalt. Ingen nedstenging. Vi hadde ikke innført tiltak som vi nå ser er skadelige, og som kan ha forårsaket flere dødsfall enn det koronaen ville tatt. Vi ville oppfordret folk til å lytte til relevante fagfolk innen helse. Antageligvis ville vi ha gjort den samme feilen når det kommer til munnbind, og håndsprit siden dette var noe FHI anbefalte, men det ville ikke eksistert noe statlig påbud om det. Men siden det skjer på et senere tidspunkt enn 2020 i Petters fortelling, så ville vi jo ikke helseekspertene anbefalt det.

Hadde dødeligheten vært meget høy som for eksempel 40% som Ebola, så ville selv Liberalistene hatt drakoniske tiltak dersom landets fremste epidemologer hadde hevdet at det var nødvendig. Statens oppgave er i et liberalistisk samfunn å beskytte borgernes liv. Vi hadde hørt på ekspertene innen helsevesenet med relevant utdannelse. FHI, eller tilsvarende i liberalistisk samfunn, ville vi fulgt rådene til.

Vi hadde gjort som de sa, men ikke funnet på massevis av politiske abligøyer og sprell det ikke finnes vitenskaplig dekning for. Vi ville ikke gått langt ut over de rådene som ville blitt gitt. Mentaliteten vår er at staten skal gjøre minst mulig, da staten stort sett alltid forårsaker langt mer skade enn den gjør godt i de aller fleste tilfeller. Det kan vi som regel alltid dokumentere. Også i denne sammenhengen med koronaen.

Det vel mer det staten ikke har gjort som reelt sett fungerer bra. Norge er et av verdens frieste land både sosialt og økonmisk. Det er mye staten ikke blander seg inn i av sosiale og økonomiske forhold, om man ser det opp mot andre land.

Selv om man kanskje ikke skulle tro det ligger vi høyt oppe på listen over økonomisk frie land. Men vi har noe sosialisme, og innenfor disse sosialistiske systemene, så har vi problemer. Det finnes det utallige eksempler på i norsk media. Det er skrevet flere mil med tekst om helsevesenets svakheter bare nå under pandemien.

Ser man stort på det, så er det stat og politikere som er årsaken til de største problemene og menneskeskapte katastrofene i i verdenshistorien. Liberalister er kritisk til bruk av statsapparatet og hvordan den utøver sin makt over befolkningen.

Risiko er for øvrig prisen man må betale for å leve i et fritt samfunn.

Apropos risiko, så skrev Petter Holone noe om forsikringsordninger, altså slike ordninger som skal forsikre oss mot potensiell risiko for ulykker og andre uheldige ting som kan oppstå på et senere tidspunkt. Jeg tror at systemet ville ha bestått i av en del private frittstående forsikringselskaper, slik vi tenker på dem i dag, men jeg tror det ville vært langt mer vanlig å organisere seg i organisasjoner som opprettet egne ordninger for sine egne medlemmer.

Petter nevner fagforeninger som har egne ordninger for sine medlemmer. I utgangspunktet kan sosialister være liberalister, om de kan se for seg innførsel av sosialisme uten å bruke vold. Det er ingen liberalist som vil kunne hindre sosialister i å opprette sosialistiske samfunn, så lenge de ikke bruker vold. Årsaken til at sosialsiter ikke vil stemme på et liberalistisk parti, er jo at de er voldelige og ikke ønsker noe fritt samfunn.

Hvis alt skulle handle om redde flest mulig mennesker fra å dø

Dersom vi virkelig skulle gjort noe som monner for å få dødstallene ned, slik at langt færre dør per år, kunne vi skrudd ned fartsgrensene til 20 kmt. Det ville beviselig spart mange hundre tusenvis av liv over årenes løp. Det ville vært svært mange ting vi kunne ha gjort. Alt ville gått på bekostning av individets frihet. Selvbestemmelsesretten.

Vi kunne innført et totalitært samfunn, siden det totalitære samfunnet ville tapt færre liv. Hindret folk i å kunne ta noen som helst typer risiko som potensielt sett er farlig.

Men hva slags liv hadde vi hatt under en totalitær formynderstat? Hva slags liv ville vi fått under en smittevernstat?

For øvrig ville vi nok ha reddet flere liv enn det dagens samfunn redder. Jeg er en av dem som har overlevd norsk helsevesen, men selv om jeg har overlevd, vil jeg være en bitter fiende av det offentlige opplegget for resten av livet mitt.

I et nytt innlegg publisert på Sykepleien.no kan du lese mer om hva slags helsevesen vi vil ha, og som for øvrig også er løsningen på lav sykepleierlønn og for høy arbeidsbelastning.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s