Sikkerhetsnett

Øystein Konglevoll skrev: «Somalia var sosialistisk før de ble frigjort av NATO land. Men igjen. Hvordan vil du finansiere det du skriver, For religionen står klar til å fylle de oppgavene.»

Da forstår jeg hvorfor det gikk så ille. De hadde sosialisme som utgangspunkt. Og nei det fungerer ikke bare å fjerne staten, få et maktvakum å tro at alt blir bra… Ikke slik det fungerer. 🙂 Man kan uansett ikke bruke somalia som eksempel på liberalisme.

Vil finansiere det med penger.
At alle bidrar til et felles nasjonalt sikkerhetsnett.
Hvis folk er religiøse og religiøse fyller disse oppgavene, så er det helt i orden, naturligvis.

Nå vil det med sterk økonomisk frihet bli en stor velstand i hele befolkningen. Folk vil bli langt rikere enn de er i dagens samfunn, i alle fall i følge alle de professorene i økonomi jeg forholder meg til og som forklarer hvorfor på en serdeles logisk og rasjonell måte. Når vi får høyere velstand så løser det problemet seg selv, dersom befolkningen da ikke plutselig over natten endrer helt mening og blir kalde og kyniske overfor svake grupper. Men det er ikke realistisk. Det realistiske er at folk fortsetter å være som før, og at flertallet i Norge fremdeles fortsetter å ønske å ha et sikkerhetsnett som sørger for trygdeordninger for de som ikke på egenhånd kan skaffe seg tilveie sin egen inntekt, osv.

Jeg mener at dersom dette gjøres uten staten, på en god måte, så trenger ikke staten ordne det. Dersom aktørerene ikke er i stand til å ivareta befolkningens interesser om dette, så mener jeg at staten må gjøre det.

Om det er nødvendig, så er jeg for tvungen skattlegging og en ordning der pengene følger brukeren. Da er ikke dette helt i den klassiske liberalistiske endestasjonen, men det er ikke nødvendigvis viktig for meg å bli med helt dit.

Det jeg er opptatt av er at vi får konkurransedyktige tilbud innen helse og omsorg. Det er mine kjernesaker. Privat helsevesen og at gjennom et spleiselag så kan befolkningen finansiere de uheldige med ekstremt sjeldne sykdommer (dyre medisiner), og de som ikke klarer å skape seg sin egen inntekt.