Overvåkningsamfunnet

I Kina har de hatt det lenge. Overvåkningssamfunnet er sannsynligvis et scenario mange autoritære politikere har hatt mange intime våte drømmer om.

Det er sannsynlig at de vil klare å innføre det, om da mange nok fortsetter å være naive nok ovenfor statsmakten, og lar politikerne holde på uten tilstrekkelig motstand mot de tilsynelatende små filletingene de jobber med å innføre hver dag.

For når politikerne har innført mange nok små filleting, så vil alle de tusen filletingene til sammen utgjøre en helhet av noe jeg er overbevist om er rimelig uønsket av de aller fleste.

Jeg tror det er viktig å forsøke å se for seg konsekvensene av politikernes vedtak før de er vedtatt. Når de er vedtatt er det gjerne for sent, og politikerne har allerede klart å lede bevisstheten vår over på noe annet.

Det er veldig mye enklere å innføre noe, enn å fjerne noe i politikken.
Det er superenkelt å innføre mer og mer ufrihet. Mens vanskelig å innføre mer og mer frihet. Man kan se det på oppslutningen til de som prøver. Man kan også se det på et hvert demokratis utvikling. Alle demokratiske land går i retning av mer og mer ufrihet og overvåkning.

Se for seg partienes endestasjoner. Hvordan ser endestasjonen ut for partier som Høyre og Arbeiderpartiet, og deres halehengpartier til høyre og venstre? De skal jo innføre stadig nye ting. Staten og partiene er i sin helhet en maskin som surrer og går, og som stadig begrenser våre friheter og rettigheter.

Pendlen går fra høyresiden, til venstresiden hvert fjerde eller åttende år, og høyresiden og venstresiden viderefører og bygger på hverandres politikk. Det er knapt noen forskjell på høyre og venstresiden slik sett. Det blir stadig mer overvåkning, stadig mindre friheter, stadig mer skatter, avgifter, reguleringer.

Når mener flertallet/politikerne at vi har fått nok stat? Hvis du ser på mislykkede stater i verden hvor du har ekstrem overvåkning, og ufrihet, hvordan ble det slik? Over natten eller gradvis? Hvordan fikk politikerne denne makten?

I Kina og andre land hvor politikerne har fått fritt spillerom, har det gått mye raskere, siden de ikke trenger å bruke flotte ord og overbevise befolkningen på forhånd, og ikke trenger å gjøre noe gradvis over tid.

De får derimot frie tøyler til å eksprimentere som de vil. De har det jo egentlig enklere slik sett, og jeg vil tro at de fleste politikere ville ønske de hadde vært i en slik priviligert posisjon: skalte og valte med menneskenes liv uten å måtte forsøke å overbevise dem om at dette er til det beste for dem først.

Det blir imidlertid interessant å se hvor mange ufrihetlige ideer politikerne får folk til å gå med på gjennom demokratiene fremover, og resultatet av alle de sosiale eksprimentene.

Selv om noe høres fint og flott ut, så er det ikke nødvendigvis slik at konsekvensene av deres politikk blir slik de hadde tenkt i virkeligheten.

Hva blir konsekvensene av Høyre og Ernas politikk?

Høyre og Erna Solberg har nå tatt et skritt i retning av mer overvåkning av borgerne, ved at de vil knytte IP-adressen PCn vår sender ut på internett opp til våre navn og identitet. Myndigheten vil da få muligheten til å se hva PCn din har vært inne på av diverse ymse gjennom lengre perioder i tid.

KrF har ønsket det lenge, og sikkert de fleste andre partiene også, som jo ikke er kjent for å dra samfunnet i mer og mer frihetlig retning med mindre stat involvert i våre liv.

Jeg skriver din PC, for det er ikke sikkert at IP-adressen PCn din bruker på internett beskriver din aktivitet på internett. De kriminelle kan enkelt surfe igjennom din PC ved bruk av VPN, eller Tor-nettverket.

Det er forøvrig mange grunner til å bruke VPN eller Tor-nettverket på internett, og ikke alle som bruker VPN eller Tor-nettverket er kriminelle, eller vil bruker det i hensikten å begå kriminelle handlinger:

Noen ønsker bare ikke å bli overvåket av staten eller av nettleverandøren sin. Eller de vil gå inn på nettsider som staten/landet eller nettleverandøren har blokkert. Det er populært i Kina og andre undertrykkende stater å bruke slike verktøy blant annet for kritisk politisk opposisjon.

For å nevne et annet mer trivielt eksempel så kan jeg enkelt koble meg til en PC i USA, og så surfe med den PCn på internett. Da kan jeg f.eks. se på serier på Netflix, som ikke sendes andre steder enn i USA.

For å gjøre det mer komplisert, så kan jeg koble meg gjennom en PC, som kobler seg til en annen PC til, som igjen kobler seg til en neste, og så videre. Et slikt nettverk eksisterer allerede, altså et system hvor alle brukerne surfer gjennom hverandre, og dataene og IP-adressene bare blir et eneste rot. Det blir enda mer rotete her enn rotet som eksiterer hjemme hos Erna Solberg.

Se for deg en tornado som virvler opp dataene til tusenvis av ulike brukere og blander det hele sammen i et eneste kaos. Å begynne surfe på tornettverket er enkelt, og man trenger ikke være en super-intelligent hacker.

Man trenger bare å laste ned en bestemt nettleser for å få det til. Det er med andre ord ikke rakketforskning å bli usynelig på nettet ovenfor Erna Solberg eller politiet. Politiet kan imidlertid avdekke identiteten på folk som surfer på tornettverket og ulovlige sider, men det er per dags dato en krevende og vanskelig prosess.

Det er uansett dette politiet må jobbe med. De må finne en løsning for å ta kriminelle på tornettverket. Det er viktig. Det fungerer ikke å overvåke helt vanlige borgere på internetts overflate; klarnettet. De store monsterene befinner seg jo ikke på overflaten, men for å si det som Morten Abel, befinner de seg: nede på bunnen av det mørke hav.

Det er faktisk slik at jeg er overbevist om at stort sett alle de ulovlige sidene på nettet ikke som regel ligger åpen på det vanlige nettet, men at stort sett alle sammen er lagt et sted på nettet som krever spesielle nettlesere som faktisk da kobler seg til et slikt nettverk som beskrevet ovenfor. Det er jo ganske innlysende, er det ikke?

Hvis man tar det mørke nettet og klarnettet så er forskjellen hovedsakelig at adressene ikke slutter med dot com, men slutter med dot onion. Endelsen beskriver en løk, altså det beskriver flere lag, hvor kjernen er sjult av alle lagene. Her er blir det brukt mange ulike teknologier for anonymitet.

Serverne som holder nettsidene oppe er anonyme og sjulte og de som surfer der er anonyme. Politiet har heldigvis klart å spore opp og ta ned ulovlige servere, men det er vanskelig. Noen servere befinner seg i Russland og de eies av den russiske mafiaen.

Tjenestene de der tilbyr velger jeg å kalle: «Finn.no for rusmisbrukere og kjelteringer». Det finnes steder hvor man kan leie seg leiemordere. Dette kombinert med at de kriminelle bruker kryptovalutta som ikke kan spores, gjør det egentlig til et meget skummelt og mørkt dystopisk sted.

Imidlertid er ikke alt av det onde under overflaten:
Man kan lese mye politisk materiale, blant annet fra folk i nettopp undertrykkede land. Regimekritiske journalister og de som er i politisk opposisjon til regimene, skriver der fordi de vil gjøre det umulig for myndighetene å finne ut hvem de er.

Med andre ord: Mens det er mulig for Erna å rydde i huset sitt før pressen kommer for besøk; så er det etter min oppfatning nærmest umulig å rydde opp og se hvem som har gjort hva av de som bruker en spesialbygget nettleser for å surfe på dot onion sider, og vanlige dot com sider, og hvem som har surfet ulovlig, og hvem som har surfet lovlig, da alt bare blandes sammen i et eneste rot.

Så alle de som bruker en slik spesialdesignet nettleser for anonymitet og som kobler seg til tornettverket, er altså i et slikt nettverk hvor alle surfer igjennom hverandres datamaskiner.

Hvis du er en av dem som bruker en slik nettleser, vil jeg advare deg: Selv om du bare vil surfe rundt å høre hva anarkister og liberalister i Venezuela har på hjertet i sitt undertrykkende sosialist-regime, så kan det være en annen som har helt andre hensikter som bruker samme type nettleser og som surfer på barneporno GJENNOM din PC, og legger igjen dine spor.

Erna Solberg klarer ikke se forskjell på deg og denne personen. Hun er bare interessert i å knytte deg opp mot din IP, og så anta at det er deg. Det er enklere for henne; for da kan hun la rotet bestå uten å rydde.

Videre: Disse kriminelle vil som resultat da legge igjen din IP-adresse på disse ulovlige sidene. Det ville jo ikke vært særlig bra, dersom man ser for seg at myndighetens overbevisning er at den IP-adressen faktisk er deg, eller noen i hustanden din, ikke sant?

Plutselig står politiet på døra di og lurer på hva du driver med. Du må kanskje dokumentere med videofilm og ha vitner på at du har gjort noe annet enn det PCn din og IP-adressen din sier. Men det kan da skje om du ikke har en slik nettleser også. Vår virkelighet vil bli en helt annen enn dagens samfunn. Vi må da gå rundt med videokamera til en hver tid, som dokumenterer tid og sted og hva vi har gjort mens vår PC er skrudd på.

Det er nok at du bare installerer en programvare på PCn din med et trojan som kobler deg opp mot tor-nettverket, som du ikke har muligheten til å oppdage, da det ikke vil være synlig på skjermen din, og ikke blir oppdaget av noe antivirus.

Siden kriminelle naturlig nok vil maskere seg, så vil vanlige lovlydige borgere være de som blir utsatt for overvåkning. Man kan som illustrert ovenfor meget enkelt unngå å bli overvåket på internett.

En liberal sjel vil moarbeide alt som fører til mer statlig overvåkning eller mer ufrihet. Grunnen er denne:

De som hypotetisk sett innfører et sterkt ufritt og totalitært overvåkningsamfunn; de innfører ikke dette over natten, men de innfører det gradvis over mange tiår, og jeg vil også tro at de vil komme til å gjøre det i meget stor grad ubevisst. Staten fungerer i dag som en maskin som surrer og går, og som stadig vedtar nye innskrenkninger i friheten vår.

Det er jo ikke slik at folk tenker at: «Nå synes vi staten har fått nok makt.» «Nå trenger vi ikke øke dens makt mer». «Den er stor nok». Det vil si; det vil aldri være en sosialdemokrat eller konservativ som synes den er «stor nok», eller har «bestemt nok». Eller «overvåker nok».

Dersom de faktisk vil komme til å gjøre det, er sannsynligheten meget stor for at det er for sent. Bedre å begynne allerede nå å bli medlem i liberalistene for å gradvis jobbe for å endre kursen nå, enn å vente til det er for sent.

Hva skulle de politikerne som har sterkt behov for å bestemme over våre liv gjøre når staten har nok skatter, avgifter, lover, forskrifter, subsidier og reguleringer for næringslivet, og så videre? Tror man da at folk som i utgangspunktet er villige til å bestemme hvorvidt du skal få spille poker eller kjøre snøscooter vil stoppe opp å tenke:

«Nei, på tide at liberalistene tar over og fører landet i en frihetlig retning med mindre overvåkning, statlig overformynderi og tvang.» Jeg tviler på det du! Det er nok kun liberalistene som kan føre landet vårt i retning av mer individualisme, frihet og mindre overvåkning!

Overvåkningsamfunnet blir ikke til over natten, men også det blir til gradvis, sakte men sikkert mens befolkningen venner seg mer og mer til det, og politikerne vil alltid ha gode argumenter for alle de tiltakene de innfører, i alle fall argumenter som høres gode ut.

Bare et fåtall mennesker vil være sterkt i mot enkelte småting nå og da, som til slutt vil utgjøre utrolig mange ting. Det vil dessuten gjøres over flere generasjoner. Og som man sikkert vet, så dør de eldre generasjonene og de nye generasjonene husker ikke det de gamle generasjonene husker. Et nytt menneske er født politisk sett med blanke ark. Man blir født inn i et system, og systemet har hatt mange tusner av ulike politikere som alle følt at de har hatt gode ideer som de har fått innføre.

Man trenger bare finne de riktige ordene, og setningene. Og de trenger de rette hendelsene. De trenger noe som «beviser» at det er behov for det, og det går alltid på sikkerhet/trygghet.

Jo mer autoritær staten blir, jo mer makt politikerne får, jo mer kan de beskytte oss, og jo tryggere blir vi. Tror vi… Eller dvs. jeg er ikke en del av dette «vi». Jeg har svært lite tro på at noen mennesker er egnet til å styre andre menneskers liv og hele samfunnet. Jo mer makt og oppgaver de får, jo mindre tror jeg at de er i stand til å holde styr. Jo ferre oppgaver og makt de har, jo flinkere vil de være til å ivareta de oppgavene de har. Det blir lett uoversiktelig og rotete.

Jeg tror man kan overbevise befolkningen om stort sett alle autoritære ideer, om man bare pakker de inn i bomull og får det til å høres fint og flott ut. Fint og flott blir det jo dersom det kan forhindre katastrofer i å inntreffe, eller man får enklere kan arrestere og fengsle kriminelle og terrorister.

For hvordan blir egentlig alle de autoritære samfunnene til? Stort sett velger folk sine kjære folkevalgte, og så leder det ene til det andre, og så har man plutsleig et forferdelig samfunn. Dette har gjentatt seg gang på gang gjennom hele historien. Demokrati eller ikke: Folk frykter det frie samfunnet, og har en enormt naiv tro på politikerne.

Det er veldig mange som lar seg forføre av fine flotte setninger og ord. Alt for mange dessverre.

Er vi blitt mer og mer klare for et samfunn som Kina?
Er det tid for å dra samfunnet i retning av et langt mer ufritt samfunn med mer overvåkning? For meg virker det som at dette blir mer og mer populært, for samfunnet og folk virker å ønske en slik utvikling, og det er for meg uforståelig.

Kritiske stemmer skal ties i hjel gjennom å stenge kommentarfeltene i alle statlige subsidierte nyhetsformidlere. Det at mediene har stengt kommentarfeltene syntes å være noe som er ønskelig. Ekspertene hevder nemlig at folk ikke leser artiklene før de kommenterer. De er mer som barn, og hva gjør man når barn har en uønsket adferd, og man egentlig bare ønsker enveiskommunikasjon?

Faktum er at myndighetene, politikerne ser på befolkningen som barn.
De ser på Norge som en eneste stor barnehage. Barn må man holde et svært godt øye med. Man må vite hvor de er til en hver tid, og hva de gjør. Spiller barna spill hvor penger er involvert må man passe på at det er lekepenger og ikke ekte penger som blir brukt. Hvis ikke blir det trekk i ukelønn eller husarest.

Min oppfatning om at politikerne i andre partier ser på Norge som en barnehage er den stadige vridningen mot et stadig mot et mer ufritt samfunn, med mer og mer overvåkning. Stadig mer politikerstyring, overformynderi og tvang.

Vil vi ha det eller ikke? Man burde virkelig sette seg ned å reflektere over utviklingen og hvor man ønsker at utviklingen skal gå.

I dag står det egentlig ikke så veldig mye mellom høyre og venstre, men det står mellom frihet og ufrihet. Det står mellom dem som vil ha mer frihet, og de som vil ha mindre frihet.

Hvis du vil ha mer frihet, er det en ting du kan gjøre: Stemme Liberalistene.
Hvis du vil ha mer ufrihet, så er det flere ting du kan gjøre: Stemme på de andre partiene, eller ikke stemme overhodet. De som ikke stemmer eller stemmer blankt ved valg, sørger for at de få som stemmer får mer makt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Lag ditt nettsted på WordPress.com
Sett i gang
%d bloggere like this: