Diskusjon

«hvor mye koster utdannelse da, siden du sier det ikke er dyrt?»

Det er billigere enn dagens monopolistiske løsning, siden det er priskonkurranse og flere kunder og tilbydere enn kun én. Så det er logisk at det er billigere.

Noen eksempler på nyhetsoppslag hvor dette beskrives i Norge:
Privatskoler billigere enn offentlige
Billigere med privatskoler
Privatskoler er billigst

«Så vil jeg nevne at utdannelse bare var et av flere – egentlig åpenbare – eksempler på goder som er skattefinansiert.»

Ingen ting blir billigere, mer effektivt eller av høyere kvalitet når det er finansiert med tvang, og du kun har en monopolist som styrer tilbudene. Det blir som at du kun har en produsent av mobiltelefoner og at denne mobiltelefonprodusenten får hele markedet for seg selv, og mottar penger uavhengig av om de utvikler seg eller ikke, uavhengig av hvor gode telefonene deres er osv.

Jeg kan se for meg at dersom man kun hadde hatt kun en tilbyder av mobiltelefoner i verden, og denne hadde fått garanterte skattepenger, måned etter måned, år etter år, ville vi  fremdeles hatt de samme nokia-telefonene vi hadde da de først kom ut. Det er ikke noen innovasjon og nyskapning å snakke høyt om, ingen konkurranse som presser prisene på tjenestene ned innenfor et offentlig monopol.

De private skolene i Norge opererer ikke i et fritt marked, og de blir subsidiert. Det vil si at de mottar garanterte skattepenger også. Det er nettopp det som er problemet. Problemet er når noen mottar penger uavhengig av kvalitet, osv. Folk i et fritt samfunn vil velge bort dårlige tilbud, eller de velger et billigere alternativ om det er for dyrt og ikke har en høy nok kvalitet som macher prisen. Dårlige tjenester vil ikke bli kunstig holdt i live, slik de blir under dagens ordning.


«Personer i lavinntektsyrker betaler nettopp lite skatt. De har for øvrig også gjerne fått minst 12 års utdannelse sponset, og mottar altså også øvrige goder utover utdannelsen.»

De betaler over halve inntekten sin i skatter og avgifter gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Den tolvårige skolen er ikke så ekstremt dyr som dette. De betaler desuten for høyere utdannelse til folk som kommer til å tjene langt mer enn dem, og til millionærene som fint har råd til dette selv. Høyere utdannelse fører gjerne til høyere betaling også etter gjennomført skole.

Man kunne i et fritt samfunn, hatt en ordning der hvor man skrev under på en kontrakt om at et antall % av lønna man får etter utdannelse går til utdannelsesinstitusjonen i et x antall år, for eksempel. At man får det «gratis» altså, men at man betaler noen få prosenter av lønna si til utdanningsinstutsjonen etter fullført skole. Jo bedre arbeid man får, jo høyere lønn man får, desto større blir prosentandelen som går til utdanningsinstitusjonen. Det vil jo stimulere skolen til å sørge for en opplæring som fører til best mulig resultater for hver eneste elev!

Jeg vil også tro at i et høyt utviklet og fritt samfunn, ville arbeidslivet ha et sterkt behov for utdannet arbeidskraft: i så stor grad at de ville sponset opplæring/utdannelsen til folk da det ville vært en investering som hadde gitt dem verdifull kompetanse som igjen ville tjent inn igjen over tid.

Det er også slik at det er nesten «bare» vanlige lønnsmottakere som betaler skatten, det er ikke rike mennesker. De rike bare skyver kostnadene over på oss i form av høyere husleie, eller høyere priser på de varene vi skal kjøpe, da jeg antar at rike folk er de som er bedriftseiere, og folk som  driver med eiendomsutleie. Det er god grunn til å si at de rike ikke betaler skatt.

Arbeidsgiveravgiften, er jo ikke en skatt som arbeidsgiver betaler staten sånn egentlig, det er arbeidstaker som betaler den. Arbeidsgiveren trekker det staten skal ha i arbeidsgiveravgift fra lønna til arbeidstaker før arbeidstakerne får lønna si…

Når staten pålegger næringslivet skatter og avgifter, så fører det til høyere priser for forbrukerne. Næringslivet ser på skattene kun som en ekstra utgift som de da legger på prisen på sine produkter og tjenester. Når vi da betaler høyere pris for varene og tjenestene, får de finansiert skatten sin: Dermed betaler VI de rikes skatter og avgifter.

Folk i vanlige jobber er de som betaler dyrt i skatter og avgifter for tjenestene. Mange ganger mer enn hva de ellers ville gjort. Det er ikke den enkelte aktør som bestemmer prisene på markedet, men det er konkurransen som bestemmer.

Se for deg at bedriftene ikke hadde så store utgifter til staten, og du kunne fått ting langt billigere, samtidig som du selv heller ikke betalte over halvparten av det du tjener til staten.   Politikerne vil bruke penger på alt mellom himmel og jord, og de har ingen grenser for hva de vil bruke penger på. Du hadde sluppet å betale for dette sløseriet bl.a


«At Wendell Holmes brukes mye i liberalistisk «satire» overrasker meg ikke. Når man ser nivået den typen satire ligger på på herværende side tror jeg vi kan forbigå det temaet i stillhet.»

Mye god satire på libertinius. Wendel Holmes var på bærtur, og det skal jeg vise deg gjennom vår diskusjon.

«I hvilke land er det monopol på utdannelsen?»

I Norge er kjøperen av tjenestene staten, uavhengig om det er privat eller offentlig i navnet. Det er det som er problemet. Det er heller ikke bare å starte opp en skole i Norge. Det er også staten som bestemmer pensum i skolen, og da gjelder dette både privat og offentlig skole.

Bent Johan Mosfjell som er lærer på Humanistskolen i Oslo skrev disse nydelige artiklene om temaet:

Læreplaner gir tapere

De nasjonale læreplanene bør avskaffes


«USA er et eksempel på et land der mesteparten av høyere utdannelse er privat, og det er langt fra billig å fullføre en høyere utdannelse der.»

USA har ikke noe fritt marked innen utdannelse: Verken lavere eller høyere utdannelse.
Sverige er et langt bedre eksempel enn USA. De har en bedre ordning altså, sett fra et liberalistisk perspektiv. Beskrives i denne dokumentaren.

En video som beskriver hvorfor utdanning er dyrt i USA godt er blant annet denne:

Grunnen til at det er dyrt, beskrives i punkt 2 ovenfor av økonomiprofessoren: Statlig subsidiering, er problemet. Altså er statlig innblanding grunnen til at skolene er dyre. Det er svært logisk at det blir dyrere, men det er ikke alle som klarer å se sammenhengen.

Hadde staten USA derimot IKKE blandet seg inn i dette, ville høyere utdannelse vært svært billig. Denne videoen er også god:

«I USA ser man også at det eksisterer en rekke private utdannelsesinstitusjoner som både holder lav kvalitet»

Som om du ikke finner dette i Norge blant norske offentlige skoler. Da de rødgrønne tapte sist valg, så var det store nyhetsreporterser hvor dårlig det stod til med skolenorge: Alt stod bare å forfalt.

Det var dårlig ventilering og elever ble syke.
Det er forskjell på at ALLE skolene har lav kvalitet enn at alle har det. Men man trenger ikke gå mer enn et år tilbake, man finner nyheter som er under 24 mnd gamle:

– Ungene blir syke av å være på skolen

« (i visse tilfeller ren svindel) og tar høy pris (Trump University er vel kanskje det meste kjente for folk flest).»

Det var ikke noen skole eller universitet, men opplæring innen eiendomsinvestering.
Og svindel er ulovlig. Ikke noe samfunn kan 100% forhindre ulovlige handlinger i å begåes. De som blir svindlet skal ha tilbake sine penger, pluss penger for tort og svie.


«Du forutsetter at markedet består av kjøpere som er rasjonelle aktører med full kunnskap om alle produktene som tilbys i markedet. Det er en klassisk tankefeil blant fritt marked-kultister.»

Nei dette er en klassisk stråmann fra en person som forutsetter at staten består av politikere som er allvitende og vet alt hva som er best for alle til en hver tid, og kan levere bedre produkter og tjenester billigere enn det tusenvis av profesjonelle aktører kan gjøre som konkurrerer mot hverandre om hvem som kan tilby mest for minst…

Du forutsetter at de samme irrasjonelle aktørene velger de riktige politikerne til å styre og bestemme over seg. Slik er det ikke. Les gjerne boken: «The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies»

Det krever langt mer å sette seg inn i alle partiprogrammer, filosofi og ideologi for å faktisk velge det man reelt sett ønsker etter å ha vurdert alternativene opp i mot hverandre. Og selv om du har valgt et parti, er det ikke dermed sagt at du får det du vil ha, ikke selv om partiet du stemte på vant valget. Kan hende at du ikke får NOE av det du ønsket deg i det hele tatt. Dette vil jo føre til at folk ikke gidder å bruke masse energi og tid på å sette seg inn i alt dette. Altså motivasjonen for å grundig undersøke valgmulighetene og velge mest fornuftig og korrekt, finnes ikke i det hele tatt. Mens det gjør dette om man skal velge en skole ut av mange alternativer i et fritt marked der du kan velge og vrake mellom mange forskjellige tilbud.

Uansett: slik det utvikler seg nå med tanke på internett, så er det slik at man kan lettere kommunisere med hverandre, og avisene vil også kritisere skoler eller andre private aktører som gjør det dårlig. Internett har gjort samfunnet mer gjennomsiktig.

Du har også tredjepart sammenlikningstjenester. Sammenlikningstjenestene vil også konkurrere mot hverandre om hvem som tilbyr best tjenester for sine kunder. Disse sammenlikningstjenestene sammenlikner alle produktene og lager en oversiktlig oversikt hvor du kan se på forskjellene til de ulike aktørene og gjøre et mer opplyst valg enn det du kunne gjort ellers.

Jeg synes det er rart at du vil frata borgerne rett til å velge fritt, fordi du ikke forutsetter at kjøperne er rasjonelle aktører med full kunnskap om produktene som tilbys i samfunnet. Argumentet ditt må jo lyde slik: «I motsetning til dere markedskultister, er vi monopolist-kultister for å låse alle borgerne til et system hvor de ikke kan velge mellom ulike tilbud. Det er våre ufeilbarlige guder, altså politikerne, som bør ha full kontroll med undervisning i Norge, på den måten kan de ensrette hele samfunnet, putte inn deres ideologiske agenda i samfunnsfagsbøkene.

Vel, jeg er uenig med deg. Alle mennesker, også politikere er feilbarlige, men det betyr ikke at vi ikke bør ha rett til å velge fritt mellom ulike tilbud ut ifra egne prefferanser. Når vi kan gjøre dette, så vil vi prøve å velge det beste: Vi vil høre på avisene, på eksperter, på råd og anbefalinger fra andre osv. Resultatet blir at undervisningstilbyderene må tilstrebe seg godt rykte blant folk for god kvalitet, og de må også skape tilbud som er tilpasset borgernes lommebøker. Man kan ikke bare lage tilbud for de aller rikeste, det markedet blir veldig raskt mettet. Det fungerer ikke slik når det gjelder noe annet heller om du tenker deg om.

«Vi betaler ikke 60-70% av lønnen vår, og inntektsskatten er lavere enn 36% for en normalborger

Jo, gjennomsnittlige skattebetaleren betaler 60-70 prosent av lønna si i skatter, og avgifter.
Du betaler skatt på det du tjener, og så betaler du skatt på alt du kjøper. Hvis du legger sammen alt forbruket ditt, arbeidsgiveravgiften (arbeidsgiver trekker fra din lønn for å betale den), og skatt på inntekt, og inflasjon, så sitter du igjen med omlag kun 30-40% av lønna di.

«Når det gjelder prisen på de produktene vi i dag skattefinansierer har du ikke belegg for å påstå at det ville vært billigere. »

Jo, og det illustreres også i lenkene til avisene ovenfor.
Egentlig er dette helt selvinnlysende, siden en monopolist som mottar garanterte penger ikke stadig blir tvunget til å se på hvor man kan kutte inn å bespare og sånt for å gjøre det lønnsomt samtidig som man opprettholder et tilfredsstillende tilbud til kundene. Det er jo slik at konkurranse fører til mangfold av ulike aktører og at alle prøver hver sine måter å organisere på. De som organiserer best og mest effektivt, er de som får best resultater, og best pris og det er disse folk velger. Andre skoler vil da kunne følge dems eksempler ved å kopiere en del ting.

En monopolist får ikke sett dette. I et offentlig system vil alt bli stadig mer og mer tungrodd, mer og mer byråkratisk, dyrere og dyrere, og man må stadig øke skattene. Det er det vi ser. Det er ikke slik at vi får stadig lavere og lavere skatter. Slik vi får stadig billigere og billigere mobiltelefoner. Det er slik at vi stadig må betale mer for stadig mindre innen det offentlige. I tillegg til dette bruker staten så utrolig mye penger på alt annet fjas og tull, og det meste dokumenteres av sløseriombudsmannen på facebook som legger ut eksempler på slik sløsing hver dag.

«I tillegg glemmer du at mennesker ikke er rasjonelle aktører og at man derfor ville opplevd at personer f.eks. ville tenkt «jeg trenger ikke betale for helseforsikring, jeg er jo stort sett frisk.»

Alle mennesker er rasjonelle, noen mindre enn andre naturligvis. Dette må jo bli opp til en hver. En bedre løsning enn dagens ville vært at vi fikk velge og vrake mellom ulike private aktører og at statlige penger fulgte brukerne direkte. Altså dersom du skader deg alvorlig, og sykehushelikopteret henter deg og du blir plassert på et privat sykehus som behandler deg, så betaler staten regningen din. Pengene følger brukeren.

La oss nå si at man ble tvunget til å betale staten dersom man ikke kjøpte privat helseforsikring, og at staten betaler dersom det skjer noe om du ikke har privat helseforsikring. Bedre løsning enn dagens løsning i alle fall. Ellers er jeg helst tilhenger av 100% frihet. Dvs. at samfunnets borgere selv går sammen frivilig i et enormt spleiselag, der hvor de betaler penger inn hver måned. En ideel organisasjon opprettet av borgerne for borgerne, som finansierer de som trenger dyre behandlinger og som ellers ikke har råd eller forsikring. Rett og slett skape et system der forsikringsordninger er overflødige. Et slikt system beskrives i videoen under.

Staten ivaretar bare idag folkets interesser, men det private kan også ivareta befolkningens interesser. Sosialt sikkerhetsnett som sørger for at alle som trenger hjelp får hjelp, er noe nordmenn setter aller høyest, og de vil få dette i et fritt marked.

Sannsynligvis langt bedre, av grunner jeg har nevnt tidligere.

«»Jeg trenger ikke betale for brannvesen eller politi, jeg er jo trygg» etc etc, med påfølgende problemer for disse.»

Nå tenker du innenfor anarkiets rammer. Liberalisme er ikke anarki. Jeg er liberalist, og ikke anarkist.
Det er statlig politi og rettsvesen i et liberalistisk samfunn.

I anarkiet ville det vært slik at folk hadde dannet det samfunnet de ønsket uten å sentralisere alt ansvaret hos noen få mennesker i staten. Det hadde vært et desentralisert samfunn, hvor du naturligvis hadde hatt sikkerhetstjenester i form av politi, og du hadde hatt alt det andre også. Mennesker ville gått sammen om å finansiere politi og det nødvendige samfunnet trenger for ikke å bryte sammen, eller for ikke å bli et diktatur eller demokrati etter vår modell etc. Hvis det skal bli anarki, så krever det at så og si alle vil ha det, og har klare tanker om hvordan de vil ha det. Følgelig vil folk ha politi, brannvesen og rettsvesen, og sånt… Jeg har ikke lest boken jeg har her riktig enda, men den heter: «The Machinery of Freedom» (og er skrevet av økonomiprofessor David D. Friedman, som da er sønnen til den nobelprisvinnende økonomen Milton Friedman), men her beskrives det hvordan et samfunn helt uten stat ville fungert. Hvordan politi, rettsvesen etc, ville fungert. Det beskrives også godt her:


Folkets interesser og behov for sikkerhetstjenester ville sannsynligvis blitt bedre ivaretatt av private aktører også, enn av staten. Samme naturlovene gjelder jo her også. Økonomi følger jo også naturlovene.

Hvis ingen ønsker å betale for dette frivillig, så fortjener de det heller ikke. Eller det finnes bedreløsninger.

Brannvesen, politi etc, ville fungert innenfor områder. Altså at brukerne betaler for at de skal dekke alle innenfor et gitt område. Forsikringsellskaper ville jo ha finansiert slike tjenester for å forhindre ulykker blant annet. Samfunnet ønsker lov og orden, og alt dette vil bli ivaretatt i et anarki, eller i et liberalistisk samfunn. Forskjellen på et liberalistisk/anarkistisk samfunn, og et flertallsdiktatur, er at alle mellommenneskelige interaksjoner er frivillige, og bygget på respekt for enkeltindividets rett til å bestemme over eget liv, egen inntekt, og egen eiendom.

Du kan se hen til USA og konkurstall som følge av det privatiserte helsevesenet der for å forstå hvorfor dette er en dårlig ide.

Problemet med sosialdemokrater og sosialister i Norge, er at dere tror at USA har liberalisme, og har generelt stor mangel på kunnskap om hvordan USA fungerer. USA har korporatisme og enorm velferdsstat (verdens største velferdsstat), ikke fritt marked. Staten styrer stort sett alt som har med helse å gjøre, gjennom enorme subsidier, og at de har fingrene sine over alt. Det er alt annet ett fritt marked, det er et gjennomregulert og statlig finansiert. Ja private eiere, men det er det eneste også. Det er et privat marked styrt av staten, og konkurransen blir ødelagt på mange forskjellige måter. Man kan ikke kjøpe helseforsikring i andre stater enn sin egen. Man blir tvunget til å kjøpe en helseforsikring, noe som gjør at selskapene kan skru opp prisen: Folk bli jo uansett tvunget til å kjøpe. Det er svært mange faktorer…

Går man derimot tilbake i tid, var helsetjenester i USA svært billige og ting fungerte utmerket godt.
Alle hadde et godt helsetilbud. Se på denne videoen, så får du en innsikt i hvordan det fungerte, og hva som skjedde:


Hvorfor mener du det er usivilisert å kreve inn skatt? Hva betyr ordet «sivilisasjon» for deg?

Sivilisasjon er et samfunn der mennesker lever fredlig side om side, og hvor det ikke er lov til å tvinge noen til å gjøre noe mot sin vilje. Det er et sivilisert samfunn, altså ikke et samfunn basert i stor grad på tvang og overformynderi: At når ting skal gjøres så skal det i hovedsak skje med makt, og bruk av tvang ovenfor enkeltindividene. Som om noen EIER ditt og mitt liv, og kan bestemme og gjøre hva de vil med det sentralt i Oslo eller en annen maktkonsentrasjon.

Jeg har ingen RETT på ditt liv, og du har ingen rett på mitt liv, osv. Du har ingen rett på mine penger, og jeg har ingen rett på dine penger. Din eiendom. På samme måte mener jeg at selv om en gruppe mennesker går sammen og danner et flertall, så har de heller ikke rett mer rett. Det at man er fler gir en heller ikke mer rett. Det er bøllementalitet. Er man fler så burde det være mulig å gå sammen å samarbeide på fredlig sivilisert måte, fremfor å bruke tvang og overformynderi overfor mindretallet. Mindretallet burde få leve i fred, å leve i henhold til sine overbevisninger.

Skatt er å ta noe som ikke er blitt en gitt frivillig. Skatt er en form for moderne slaveri: Ditt liv er ikke ditt, produktet av ditt arbeid er ikke ditt og du kan ikke bestemme over det.

Tyveri er å ta noe fra andre som de ikke har gitt deg frivillig. Truer man med frihetsbereøvelse, er det et ran. Raner man mennesker over et større område, kaller man det plyndring.

Å basere samfunnet på plyndring av borgerne er ikke et sivilisert samfunn.


Skatt er tyveri.

Overvåkningsamfunnet

I Kina har de hatt det lenge. Overvåkningssamfunnet er sannsynligvis et scenario mange autoritære politikere har hatt mange intime våte drømmer om.

Det er sannsynlig at de vil klare å innføre det, om da mange nok fortsetter å være naive nok ovenfor statsmakten, og lar politikerne holde på uten tilstrekkelig motstand mot de tilsynelatende små filletingene de jobber med å innføre hver dag.

For når politikerne har innført mange nok små filleting, så vil alle de tusen filletingene til sammen utgjøre en helhet av noe jeg er overbevist om er rimelig uønsket av de aller fleste.

Jeg tror det er viktig å forsøke å se for seg konsekvensene av politikernes vedtak før de er vedtatt. Når de er vedtatt er det gjerne for sent, og politikerne har allerede klart å lede bevisstheten vår over på noe annet.

Det er veldig mye enklere å innføre noe, enn å fjerne noe i politikken.
Det er superenkelt å innføre mer og mer ufrihet. Mens vanskelig å innføre mer og mer frihet. Man kan se det på oppslutningen til de som prøver. Man kan også se det på et hvert demokratis utvikling. Alle demokratiske land går i retning av mer og mer ufrihet og overvåkning.

Se for seg partienes endestasjoner. Hvordan ser endestasjonen ut for partier som Høyre og Arbeiderpartiet, og deres halehengpartier til høyre og venstre? De skal jo innføre stadig nye ting. Staten og partiene er i sin helhet en maskin som surrer og går, og som stadig begrenser våre friheter og rettigheter.

Pendlen går fra høyresiden, til venstresiden hvert fjerde eller åttende år, og høyresiden og venstresiden viderefører og bygger på hverandres politikk. Det er knapt noen forskjell på høyre og venstresiden slik sett. Det blir stadig mer overvåkning, stadig mindre friheter, stadig mer skatter, avgifter, reguleringer.

Når mener flertallet/politikerne at vi har fått nok stat? Hvis du ser på mislykkede stater i verden hvor du har ekstrem overvåkning, og ufrihet, hvordan ble det slik? Over natten eller gradvis? Hvordan fikk politikerne denne makten?

I Kina og andre land hvor politikerne har fått fritt spillerom, har det gått mye raskere, siden de ikke trenger å bruke flotte ord og overbevise befolkningen på forhånd, og ikke trenger å gjøre noe gradvis over tid.

De får derimot frie tøyler til å eksprimentere som de vil. De har det jo egentlig enklere slik sett, og jeg vil tro at de fleste politikere ville ønske de hadde vært i en slik priviligert posisjon: skalte og valte med menneskenes liv uten å måtte forsøke å overbevise dem om at dette er til det beste for dem først.

Det blir imidlertid interessant å se hvor mange ufrihetlige ideer politikerne får folk til å gå med på gjennom demokratiene fremover, og resultatet av alle de sosiale eksprimentene.

Selv om noe høres fint og flott ut, så er det ikke nødvendigvis slik at konsekvensene av deres politikk blir slik de hadde tenkt i virkeligheten.

Hva blir konsekvensene av Høyre og Ernas politikk?

Høyre og Erna Solberg har nå tatt et skritt i retning av mer overvåkning av borgerne, ved at de vil knytte IP-adressen PCn vår sender ut på internett opp til våre navn og identitet. Myndigheten vil da få muligheten til å se hva PCn din har vært inne på av diverse ymse gjennom lengre perioder i tid.

KrF har ønsket det lenge, og sikkert de fleste andre partiene også, som jo ikke er kjent for å dra samfunnet i mer og mer frihetlig retning med mindre stat involvert i våre liv.

Jeg skriver din PC, for det er ikke sikkert at IP-adressen PCn din bruker på internett beskriver din aktivitet på internett. De kriminelle kan enkelt surfe igjennom din PC ved bruk av VPN, eller Tor-nettverket.

Det er forøvrig mange grunner til å bruke VPN eller Tor-nettverket på internett, og ikke alle som bruker VPN eller Tor-nettverket er kriminelle, eller vil bruker det i hensikten å begå kriminelle handlinger:

Noen ønsker bare ikke å bli overvåket av staten eller av nettleverandøren sin. Eller de vil gå inn på nettsider som staten/landet eller nettleverandøren har blokkert. Det er populært i Kina og andre undertrykkende stater å bruke slike verktøy blant annet for kritisk politisk opposisjon.

For å nevne et annet mer trivielt eksempel så kan jeg enkelt koble meg til en PC i USA, og så surfe med den PCn på internett. Da kan jeg f.eks. se på serier på Netflix, som ikke sendes andre steder enn i USA.

For å gjøre det mer komplisert, så kan jeg koble meg gjennom en PC, som kobler seg til en annen PC til, som igjen kobler seg til en neste, og så videre. Et slikt nettverk eksisterer allerede, altså et system hvor alle brukerne surfer gjennom hverandre, og dataene og IP-adressene bare blir et eneste rot. Det blir enda mer rotete her enn rotet som eksiterer hjemme hos Erna Solberg.

Se for deg en tornado som virvler opp dataene til tusenvis av ulike brukere og blander det hele sammen i et eneste kaos. Å begynne surfe på tornettverket er enkelt, og man trenger ikke være en super-intelligent hacker.

Man trenger bare å laste ned en bestemt nettleser for å få det til. Det er med andre ord ikke rakketforskning å bli usynelig på nettet ovenfor Erna Solberg eller politiet. Politiet kan imidlertid avdekke identiteten på folk som surfer på tornettverket og ulovlige sider, men det er per dags dato en krevende og vanskelig prosess.

Det er uansett dette politiet må jobbe med. De må finne en løsning for å ta kriminelle på tornettverket. Det er viktig. Det fungerer ikke å overvåke helt vanlige borgere på internetts overflate; klarnettet. De store monsterene befinner seg jo ikke på overflaten, men for å si det som Morten Abel, befinner de seg: nede på bunnen av det mørke hav.

Det er faktisk slik at jeg er overbevist om at stort sett alle de ulovlige sidene på nettet ikke som regel ligger åpen på det vanlige nettet, men at stort sett alle sammen er lagt et sted på nettet som krever spesielle nettlesere som faktisk da kobler seg til et slikt nettverk som beskrevet ovenfor. Det er jo ganske innlysende, er det ikke?

Hvis man tar det mørke nettet og klarnettet så er forskjellen hovedsakelig at adressene ikke slutter med dot com, men slutter med dot onion. Endelsen beskriver en løk, altså det beskriver flere lag, hvor kjernen er sjult av alle lagene. Her er blir det brukt mange ulike teknologier for anonymitet.

Serverne som holder nettsidene oppe er anonyme og sjulte og de som surfer der er anonyme. Politiet har heldigvis klart å spore opp og ta ned ulovlige servere, men det er vanskelig. Noen servere befinner seg i Russland og de eies av den russiske mafiaen.

Tjenestene de der tilbyr velger jeg å kalle: «Finn.no for rusmisbrukere og kjelteringer». Det finnes steder hvor man kan leie seg leiemordere. Dette kombinert med at de kriminelle bruker kryptovalutta som ikke kan spores, gjør det egentlig til et meget skummelt og mørkt dystopisk sted.

Imidlertid er ikke alt av det onde under overflaten:
Man kan lese mye politisk materiale, blant annet fra folk i nettopp undertrykkede land. Regimekritiske journalister og de som er i politisk opposisjon til regimene, skriver der fordi de vil gjøre det umulig for myndighetene å finne ut hvem de er.

Med andre ord: Mens det er mulig for Erna å rydde i huset sitt før pressen kommer for besøk; så er det etter min oppfatning nærmest umulig å rydde opp og se hvem som har gjort hva av de som bruker en spesialbygget nettleser for å surfe på dot onion sider, og vanlige dot com sider, og hvem som har surfet ulovlig, og hvem som har surfet lovlig, da alt bare blandes sammen i et eneste rot.

Så alle de som bruker en slik spesialdesignet nettleser for anonymitet og som kobler seg til tornettverket, er altså i et slikt nettverk hvor alle surfer igjennom hverandres datamaskiner.

Hvis du er en av dem som bruker en slik nettleser, vil jeg advare deg: Selv om du bare vil surfe rundt å høre hva anarkister og liberalister i Venezuela har på hjertet i sitt undertrykkende sosialist-regime, så kan det være en annen som har helt andre hensikter som bruker samme type nettleser og som surfer på barneporno GJENNOM din PC, og legger igjen dine spor.

Erna Solberg klarer ikke se forskjell på deg og denne personen. Hun er bare interessert i å knytte deg opp mot din IP, og så anta at det er deg. Det er enklere for henne; for da kan hun la rotet bestå uten å rydde.

Videre: Disse kriminelle vil som resultat da legge igjen din IP-adresse på disse ulovlige sidene. Det ville jo ikke vært særlig bra, dersom man ser for seg at myndighetens overbevisning er at den IP-adressen faktisk er deg, eller noen i hustanden din, ikke sant?

Plutselig står politiet på døra di og lurer på hva du driver med. Du må kanskje dokumentere med videofilm og ha vitner på at du har gjort noe annet enn det PCn din og IP-adressen din sier. Men det kan da skje om du ikke har en slik nettleser også. Vår virkelighet vil bli en helt annen enn dagens samfunn. Vi må da gå rundt med videokamera til en hver tid, som dokumenterer tid og sted og hva vi har gjort mens vår PC er skrudd på.

Det er nok at du bare installerer en programvare på PCn din med et trojan som kobler deg opp mot tor-nettverket, som du ikke har muligheten til å oppdage, da det ikke vil være synlig på skjermen din, og ikke blir oppdaget av noe antivirus.

Siden kriminelle naturlig nok vil maskere seg, så vil vanlige lovlydige borgere være de som blir utsatt for overvåkning. Man kan som illustrert ovenfor meget enkelt unngå å bli overvåket på internett.

En liberal sjel vil moarbeide alt som fører til mer statlig overvåkning eller mer ufrihet. Grunnen er denne:

De som hypotetisk sett innfører et sterkt ufritt og totalitært overvåkningsamfunn; de innfører ikke dette over natten, men de innfører det gradvis over mange tiår, og jeg vil også tro at de vil komme til å gjøre det i meget stor grad ubevisst. Staten fungerer i dag som en maskin som surrer og går, og som stadig vedtar nye innskrenkninger i friheten vår.

Det er jo ikke slik at folk tenker at: «Nå synes vi staten har fått nok makt.» «Nå trenger vi ikke øke dens makt mer». «Den er stor nok». Det vil si; det vil aldri være en sosialdemokrat eller konservativ som synes den er «stor nok», eller har «bestemt nok». Eller «overvåker nok».

Dersom de faktisk vil komme til å gjøre det, er sannsynligheten meget stor for at det er for sent. Bedre å begynne allerede nå å bli medlem i liberalistene for å gradvis jobbe for å endre kursen nå, enn å vente til det er for sent.

Hva skulle de politikerne som har sterkt behov for å bestemme over våre liv gjøre når staten har nok skatter, avgifter, lover, forskrifter, subsidier og reguleringer for næringslivet, og så videre? Tror man da at folk som i utgangspunktet er villige til å bestemme hvorvidt du skal få spille poker eller kjøre snøscooter vil stoppe opp å tenke:

«Nei, på tide at liberalistene tar over og fører landet i en frihetlig retning med mindre overvåkning, statlig overformynderi og tvang.» Jeg tviler på det du! Det er nok kun liberalistene som kan føre landet vårt i retning av mer individualisme, frihet og mindre overvåkning!

Overvåkningsamfunnet blir ikke til over natten, men også det blir til gradvis, sakte men sikkert mens befolkningen venner seg mer og mer til det, og politikerne vil alltid ha gode argumenter for alle de tiltakene de innfører, i alle fall argumenter som høres gode ut.

Bare et fåtall mennesker vil være sterkt i mot enkelte småting nå og da, som til slutt vil utgjøre utrolig mange ting. Det vil dessuten gjøres over flere generasjoner. Og som man sikkert vet, så dør de eldre generasjonene og de nye generasjonene husker ikke det de gamle generasjonene husker. Et nytt menneske er født politisk sett med blanke ark. Man blir født inn i et system, og systemet har hatt mange tusner av ulike politikere som alle følt at de har hatt gode ideer som de har fått innføre.

Man trenger bare finne de riktige ordene, og setningene. Og de trenger de rette hendelsene. De trenger noe som «beviser» at det er behov for det, og det går alltid på sikkerhet/trygghet.

Jo mer autoritær staten blir, jo mer makt politikerne får, jo mer kan de beskytte oss, og jo tryggere blir vi. Tror vi… Eller dvs. jeg er ikke en del av dette «vi». Jeg har svært lite tro på at noen mennesker er egnet til å styre andre menneskers liv og hele samfunnet. Jo mer makt og oppgaver de får, jo mindre tror jeg at de er i stand til å holde styr. Jo ferre oppgaver og makt de har, jo flinkere vil de være til å ivareta de oppgavene de har. Det blir lett uoversiktelig og rotete.

Jeg tror man kan overbevise befolkningen om stort sett alle autoritære ideer, om man bare pakker de inn i bomull og får det til å høres fint og flott ut. Fint og flott blir det jo dersom det kan forhindre katastrofer i å inntreffe, eller man får enklere kan arrestere og fengsle kriminelle og terrorister.

For hvordan blir egentlig alle de autoritære samfunnene til? Stort sett velger folk sine kjære folkevalgte, og så leder det ene til det andre, og så har man plutsleig et forferdelig samfunn. Dette har gjentatt seg gang på gang gjennom hele historien. Demokrati eller ikke: Folk frykter det frie samfunnet, og har en enormt naiv tro på politikerne.

Det er veldig mange som lar seg forføre av fine flotte setninger og ord. Alt for mange dessverre.

Er vi blitt mer og mer klare for et samfunn som Kina?
Er det tid for å dra samfunnet i retning av et langt mer ufritt samfunn med mer overvåkning? For meg virker det som at dette blir mer og mer populært, for samfunnet og folk virker å ønske en slik utvikling, og det er for meg uforståelig.

Kritiske stemmer skal ties i hjel gjennom å stenge kommentarfeltene i alle statlige subsidierte nyhetsformidlere. Det at mediene har stengt kommentarfeltene syntes å være noe som er ønskelig. Ekspertene hevder nemlig at folk ikke leser artiklene før de kommenterer. De er mer som barn, og hva gjør man når barn har en uønsket adferd, og man egentlig bare ønsker enveiskommunikasjon?

Faktum er at myndighetene, politikerne ser på befolkningen som barn.
De ser på Norge som en eneste stor barnehage. Barn må man holde et svært godt øye med. Man må vite hvor de er til en hver tid, og hva de gjør. Spiller barna spill hvor penger er involvert må man passe på at det er lekepenger og ikke ekte penger som blir brukt. Hvis ikke blir det trekk i ukelønn eller husarest.

Min oppfatning om at politikerne i andre partier ser på Norge som en barnehage er den stadige vridningen mot et stadig mot et mer ufritt samfunn, med mer og mer overvåkning. Stadig mer politikerstyring, overformynderi og tvang.

Vil vi ha det eller ikke? Man burde virkelig sette seg ned å reflektere over utviklingen og hvor man ønsker at utviklingen skal gå.

I dag står det egentlig ikke så veldig mye mellom høyre og venstre, men det står mellom frihet og ufrihet. Det står mellom dem som vil ha mer frihet, og de som vil ha mindre frihet.

Hvis du vil ha mer frihet, er det en ting du kan gjøre: Stemme Liberalistene.
Hvis du vil ha mer ufrihet, så er det flere ting du kan gjøre: Stemme på de andre partiene, eller ikke stemme overhodet. De som ikke stemmer eller stemmer blankt ved valg, sørger for at de få som stemmer får mer makt.