Har vi sosialisme i Norge?

Nei, heldigvis er det ikke så ille, i alle fall ikke riktig enda!

I et sosialistisk samfunn er eiendomsretten opphevet:
Du kan ikke eie din egen eiendom, og disponere den fritt.

Staten eier livet ditt:
Du er en brikke i et politisk spill. Du og ditt liv har ingen verdi utover å tjene staten og de staten prioriterer (Politikerne vil kalle det felleskapet).

Du skal yte etter evne, og få etter behov.
Det vil si; ikke hva du selv mener du har behov for.
Det vil være behovsprøving, og det er politikerne og økonomien til staten som vil vurdere og bestemme hva du har behov for og ikke…

Videre vil jo alle tjenester være styrt og drevet av staten (som er verre enn at en privat bedrift hadde opparbeidet seg et naturlig monopol på leveranse av varer og tjenester* ) og du har null valgfrihet. Du må godta det lavterskeltilbudet du får, enten du liker det eller ikke.

Det fine med sosialistisk samfunn er jo den økonomiske sosiale likehten? Små forskjeller?

Det er små forskjeller på folk: Alle er akkurat like fattige! Men det er noen som vil være likere enn alle andre, og dette er politikerne. Disse vil leve i sus og dus på befolkningens bekostning. (Mentaliteten til politikere når det kommer til bruk av dine og mine skattepenger kan du blant annet lese om her)

Norge er LANGT i fra å være en sosialistisk stat… Grunnloven vår vitner blant annet om dette, og det faktum at vi har et privat næringsliv som blomstrer og gror…

(Det er imidlertid to partier i Norge som ønsker ekte sosialsime i Norge, og det er partiet Rødt og Norges Kommunistiske Parti (NKP)).

Samfunnet går i retning av mer og mer politisk styring, og mer og mer mot venstre og sosialismen. Dersom du missliker denne utviklingen, og ønsker å velge frem folk som vil jobbe for å redusere politikernes makt over deg, ditt liv, og samfunnet forøvrig, så må du stemme på Liberalistene ved valget! 🙂

PS: Det spiller ingen rolle om du er uenig med noe av vår politikk. Du trenger bare å ønske at samfunnet går i en mer frihetsorientert retning.

Fortsatt usikker/skeptisk? La meg berolige deg: Det blir ikke noe fullblods endestasjonsliberalisme over natten uansett: Det er mange stasjoner på veien til liberalismens endestasjon, og du kan hoppe av når som helst.

En stemme på liberalistene, sender et signal om at du ønsker større personlig og økonomisk frihet, så stem Liberalistene! Godt valg! 🙂
*siden de da måtte utkonkurrert absolutt alt og alle på pris og kvalitet, effektivitet, i tillegg til å tilby et hav av variasjon og valgfrihet innen sine tjenester).

Liberalistene: Norges eneste opposisjonsparti!

Skrevet i Oppland Arbeiderblad av meg her:
https://www.oa.no/debatt/liberalistene-norges-eneste-opposisjonsparti/o/5-35-906044?fbclid=IwAR06sIUP3g_0UBKiIM4XhEBC80IQjsnTFU6utEe7ewrkK9TEcsodjayntEo

Leserbrev I en meningsmåling for Innlandet 11.6.2019, slås det stort opp at Senterpartiet vokser voldsomt og at Arbeiderpartiet holder på å gå på en uvanlig smell i en del av landet med sterke røde tradisjoner. Ser man på praktisk politikk er forskjellene på partiene minimale. Man skulle tro at Senterpartiet og Arbeiderpartiet var to fløyer i samme parti, i stedet for to forskjellige partier!

Det samme gjelder for øvrig for de borgerlige partiene og de sosialistiske. Forskjellene i praktisk politikk på FrP-Høyre-regjeringen og den rødgrønne regjeringen er veldig små. Det ser man også på størrelsen av budsjettene som legges fram. Det er kun snakk om få prosent i forskjell på hvor mye partiene vil at staten skal bruke.

Arbeiderpartiet har kritisert dagens regjering for å redusere skattene, men samtidig har avgiftene på særavgifter slik som på elektrisitet økt, og man har innført nye avgifter. For folk flest blir det minimale forskjeller i hverdagen.

Liberalistene er det eneste reelle opposisjonspartiet i Norge. De andre partiene viser i praktisk politikk at de ønsker en stadig større stat med mer byråkrati, mer detaljstyring av innbyggerne, og høyere skatte- og avgiftsnivå. Derfor er det naturlig at stadig flere vil stemme på Liberalistene framover. Liberalistene har imidlertid en tøff jobb her i det politisk blodrøde Innlandet, hvor innbyggerne virker å tro at det er stor forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre, og at Høyre fører tradisjonell høyrepolitikk. I andre deler av landet hvor befolkningen har høyere utdannelse, gjør vi det imidlertid bedre.

Oppland er sammenliknbart med Finnmark når det gjelder hvor stor andel av befolkningen som er uføre, samt utdanningsnivået i befolkningen er sammenliknbart. Vi mener at Oppland også bør unntas fra arbeidsgiveravgiften, slik som Finnmark!

I dag må arbeidsgivere i Gjøvik kommune betale en avgift på 14,1 % av inntekten til arbeidstakerne til staten på toppen av dens bruttolønn. Dette tilsvarer rundt 70 000 kroner per arbeidstaker hvert år. Å fjerne arbeidsgiveravgiften vil gjøre terskelen for å skape arbeidsplasser mye lavere, og den vil gi lavere kostnader for næringsdrivende. Siden næringsdrivende i Gjøvik vil få lavere utgifter hvis vi lykkes i å få gjennom dette kravet, vil kostnadene for butikker i Gjøvik falle, og dermed prisene.


For bøndene så vil vi øke selvråderetten. Vi ønsker at bønder kan selge egenproduserte varer fra gårdsutsalg. Dette vil øke muligheten for å selge unike gårdsopplevelser og unike gårdsprodukter, også alkoholholdige. Videre vil vi gi bønder muligheten til å dyrke cannabis og hamp. Hamp brukes i mange industriprodukter, klær og emballasje for å nevne noe. Økt bruk av hamp kan redusere bruken av plast. Våre overformynderske politikere har ikke forstått hva forskjellen på hamp og cannabis er; derfor har hamp også blitt forbudt, selv om hamp ikke gir rus og er et viktig råstoff i industrien.


Er du voksen nok til å styre ditt eget liv? I så fall bør du stemme på Liberalistene!