Legalisering av narkotika

Skrevet 07.07.2014 kl.19:42 i min tidligere blogg.no

Hvorfor er konsekvente liberalister (klassiske liberalister/objektivister) for legalisering og avkriminalisering av alle rusmidler, til og med de farligste slik som heroin? Vil ikke samfunnet få mindre problemer med rus om det er forbudt og vi straffer de som velger å ruse seg på det staten har bestemt at skal være ulovlig? 

Jeg liker egentlig veldig godt kontroversielle temaer, og setter meg veldig mye inn i disse. Jeg gjør det ikke fordi jeg er positiv til det å ruse seg. Jeg drikker ikke engang alkohol selv og er derfor det som kalles et avholdsmenneske. 🙂 Men jeg gjør det av interesse for vanskelige og kontroversielle politiske temaer som har betydning for mange menneskers liv.

Liberalisme og legalisering av narkotika:
Først og fremst må man jo kjenne til hva liberalismen i all hovedsak går ut på, og den går ut på at du bestemmer over din egen kropp, dine egne penger og eiendom, og liv.
Ditt liv, dine penger, og din eiendom, og kropp tilhører altså deg, og ingen andre. Heller ikke staten eller flertallet. Dette er da ideer basert på individualisme, i motsetning til kollektivisme.

Individualisme legger sterk vekt på personlig frihet, mens kollektivisme går ut på at du skal tjene flertallets og samfunnets interesser, fremfor deg selv og dine egne interesser.
Problemet med kollektivisme er jo det at kollektivet ikke eksisterer uavhengig av enkeltindividene, og at kollektivisme krever en svært autoritær ledelse som tar beslutninger for alt og alle.
Liberalisme og anarkisme (anarko-kapitalisme) er såkalte individualistiske ideologier, mens sosialisme og sosialdemokrati er kollektivistiske ideologier.

Kollektivisme er jo ikke nødvendigvis det som er det beste for oss, selv om vi velger dem som skal bestemme over oss i et indirekte demokrati (representativt demokrati). Mange mennesker tror de vet hva flertallets beste er. Hitler, Mao, Stalin, Pol Pot. De alle handlet ut i fra altruistiske idealer som de mente var det beste for «sitt folk«. Og det verste av alt: Folk flest i de landene de styrte over; trodde på dem. Det samme ser man er tilfellet hos lederne i de ulike politiske partiene; Hvis ikke vi får det som vi vil, så blir det et «klar deg selv«-samfunn og et rent helvete på jord. Arbeiderpartiet mente at det forrige valget var norgeshistoriens viktigste veivalg, og man kunne få det inntrykket av at det var forskjellen mellom liv og død. Mellom dommedag eller en ny jord der blomster gror. Merk: Jeg setter ikke likhetstegn mellom arbeiderpartiet og de diktatorene jeg nevnte, men det de har til felles er at de alle baserte/baserer seg på kollektivistiske ideologier i motsetning til liberale individualistiske ideologier.


Litt om alkohol:
Hvis du drikker alkohol, er dette greit, fordi flertallet syntes det er greit, og dette er greit selv om alkohol i mange tilfeller, fører til død, kone- og barnemishandling, og mye vold forøvrig. Mange blir aggressive og endog utilregnelige når de drikker alkohol. Men politikerne ser jo problemet med alkohol også, men her har de andre løsninger. Her har de andre løsninger siden flertallet liker det, så det som er det mest nærliggende for staten, i denne sammenheng, er da selvsagt å selge mesteparten selv gjennom et statlig monopol. På radio skryter man uhemmet av den fantastiske jobben vinmonopolet har gjort og fremdeles gjør, og hvor fantastisk utvalg man har der, og liknende. Alkohol er uten tvil mye mer skadelig enn for eksempel hasj. Man kan ikke ta «overdose» som fører til død om man røyker hasj, men man kan drikke så mye alkohol på en gang at kroppen ikke takler det, og man kan dø. Her er noen kilder på at det jeg sier er korrekt, altså at hasj er mindre farlig for kroppen enn alkohol: 

Her er en artikkel hos rustelefonen.no:
Farene ved hasj versus alkohol.

Her er en nyhet på side2:
Alkohol er verre enn narkotika

Her er en i VG:
Hasj mindre farlig enn alkohol

En artikkel i NRK:
Alkohol er farligere enn narkotika


Men er det graden av helserisiko som man burde ta utgangspunkt i når man skal utforme en politikk?
Nei. Det er resultatet av en liberal narkotikapolitikk versus en autoritær narkopolitikk. Så er det spørsmålet om hva slags rolle staten skal ha i dette, og så videre.

En annen ting som er verd å få med her som en parallell til dette er at vi tillater abort, som en følge av kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp. Altså er det kvinnens rettigheter som er utgangspunktet for om kvinnen skal få lov eller ikke til å ta abort. Vi argumenterer da for at fosteret er en del av mor, og ikke et selvstendig menneske med rettigheter. Når barnet er født, og ikke lenger en del av mor, så har det rettigheter som et menneske.

Her er det svært mange meninger om hvor skillene skal gå, og det er mye uenighet blant folk, men de fleste er for selvbestemt abort, og som en følge av dette: kvinners rett til å bestemme over sin kropp.

Men når det kommer til narkotika så skal man ikke bestemme over sin egen kropp. Dette medfører problemer, dobbeltmoral, rare beslutninger og mange rare uttalelser fra politikere i de ulike leirene.


De som ødelegger livet sitt på statens lovlige rusmiddel, altså alkohol, de skal ikke straffes med fengsel og fæle bøter. Men de som ødelegger sitt liv på ulovlige rusmidler, de skal i tillegg til alle de problemene som oppstår ved rus-avhengighet, også bli straffeforfulgt og trakassert, for sine egne valg av myndighetene.


Forbrytelse uten offer:
Disse valgene går da i bunn og grunn kun går ut over de som bruker det, i motsetning til vold som da går utover noen andre enn en selv.

Liberalister kaller disse forbrytelsene for: «Forbrytelse uten offer«.
Hvis du gjør en handling, som kun går ut over deg selv, så er du kanskje offer for dine egne valg, og man kan jo til og med argumentere for at du er et offer for din egen dumhet, men du har ikke initiert tvang, det vil si krenket andres rettigheter. Det du gjør mot deg selv, eller det andre måtte gjøre mot seg selv, er ikke statens oppgave å straffe. 

Det vi liberalister (objektivister) mener er at verken vi eller andre har noen rett til å bestemme hva andre voksne mennesker skal ruse seg på, og ikke.

Det har vi ikke noe med. Det man derimot kan gjøre er å hjelpe disse, ved å tilrettelegge og gjøre livet enklere for disse menneskene, men de må ville det selv.

Hjelp, til selvhjelp. Når noen da argumenterer for at disse legger en byrde på samfunnet siden de blir mindre produktive, og blir en belastning på helsevesenet og liknende, og at det på den måten ikke bare går ut over dem selv, er svaret vårt at det ikke vil endre seg uansett hvor restriktiv politikk man har. I et liberalistisk samfunn vil det være spleiselag der også, som da tar seg av de som har falt utenfor. Altså et sikkerhetsnett som tar seg av de som ellers ville falt utenfor. Om da folk flest ønsker det: Noe de gjør. Men om folk spiser for mye feit mat, og derfor belaster helsevesenet unødvendig mye, eller om det er rus, burde ikke ha noen innvirkning på lovverket. Man kan for eksempel ikke ha forbud mot å spise for mye feit mat, og liknende. Det sistnevnte kan på flere måter være like farlig som å ruse seg for mye, da begge deler kan føre til farlige sykdommer, og død. Men vi må altså gi mennesker frihet til selv å velge, og tillate dem å gjøre dårlige valg. 

Spørsmålet jeg åpnet dette innlegget med var:
Hvorfor er konsekvente liberalister (klassiske liberalister/objektivister) for legalisering og avkriminalisering av alle rusmidler, til og med de farligste slik som heroin? 

Bortsett fra det faktum at du bestemmer over din egen kropp, finnes det mange ulike svar fra liberalister. Men mange vil argumentere for at forbud har gjort ting hundrevis av ganger verre, og at vi har fått en økning i bruken av stoffene og i kriminalitet generelt. Det vil naturlig nok som en følge av forbudene bli slik at de kriminelle nettverkene, som distribuerer narkotika, vil bli mektigere enn de ville blitt ellers. Det vil bli mer vinnings-kriminalitet ettersom de narkotiske stoffene blir kunstig dyre (de som selger skal ha risikotillegg / forbud øker prisene drastisk osv.) og de avhengige må skaffe nok penger til dopet.

Da må de gjøre innbrudd, stjele, osv. Narkotika ville vært billigere og dermed ville ikke de som uansett bruker stoffene (lovlig som ulovlig) hatt noe behov for å bryte seg inn hos folk for å få tak i nok penger til det de må ha. Narkotika ville heller ikke vært så farlig som i dag, fordi stoffene ville vært renere. Dette sier jo seg selv blir tilfellet når du har ulike tilbydere som skal levere best mulig stoff til best mulig pris i et lovlig marked. Voksne må ta ansvar for sin egen kropp selv. Det er ikke statens oppgave, da staten ikke eier alle kroppene til de som lever i samfunnet.


Uansett hvordan meningsmotstanderne våre vrir og vrenger på det, og argumenterer for at det vil bli mer bruk i et liberalistisk samfunn, så vil narkotika fremdeles forbli vært svært tabu og upopulært i befolkningen. Og det vil eksistere sterke negative sanksjoner mot de som bruker det fra folk som avskyr det, og det vil være mange som forsøker å hjelpe narkomane ut av det. I et liberalistisk samfunn ville det å straffe narkomane med fengsel og bøter vært ulovlig i følge den grunnloven som ville eksistert da, siden det ville krenket rettighetene deres, mens det å hjelpe dem gjennom frivillige metoder vært fult ut lovlig, for ikke snakke om ønskelig.

Det er ikke slik at flertallet i den norske befolkning hadde begynt med stoff etter en legalisering. Det man ser fra de landene som har avkriminalisert narkotiske stoffer, er at bruken har gått kraftig ned.

Det samme har rekrutteringen til kriminelle miljøer.
Det er også enklere å komme seg ut av kriminelle miljøer når man kan flytte vekk fra disse og ikke lenger er avhengig av å ha kontakt med disse kriminelle for å få det kroppen skriker etter.
Det er enklere å snakke med lege og annet helsepersonell om sine problemer om man ikke står i fare for å bli straffet om man nevner at man har fått problemer, og så videre.

Jeg vil vise til denne liberalistiske professoren som uttaler seg om det samme:

Så til spørsmålet:
Vil ikke samfunnet få mindre problemer med rus om det er forbudt og vi straffer de som velger å ruse seg på det staten har bestemt at skal være ulovlig?

Trolig ikke. Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall overdosedødsfall, og vi har noen av verdens hardeste straffer for bruk, og besittelse av narkotika.
Land som har avkriminalisert narkotika ligger bedre an enn oss. 

De som har rusproblemer vil ikke få mindre problemer med rus, selv om vi ilegger dem harde straffer, eller tvinger dem inn på avrusingsinstitusjoner osv.

Narkotika-avhengighet og tilværelsen som narkotika fører med seg, vil jeg tro er en straff i seg selv i så stor grad at det bare er overflødig med ekstra straffer.

Om de som bruker narkotika i ny og ned, derimot ikke har noe problemer med det i det hele tatt, på samme måte som de fleste som drikker alkohol ikke har det, så hva så?
Hvorfor nekte dem å ta ta egne valg? Burde ikke det være opp til oss selv hva slags valg vi skal ta med henhold til vår egen helse? 

De som mener at vi fremdeles skal forby lette stoffer slik som cannabis (hasj og marihuana) har ingen gode argumenter for sitt syn, mener jeg.

Hvis vi vil forsøke å få bukt med narkotika, så er jeg ganske sikker på at det mest effektive er å bekjempe det gjennom opplysning, ikke vold og tvang, som i dag.
Riktig og god informasjon om de ulike rusmiddelene.

Altså at man gjør folk bevisste på hva narkotika kan føre til.
Hva slags problemer som vanligvis kommer som et resultat. Og hva slags liv man vil få, osv.
Straff i norske fengsler, med den høye kvaliteten vi har der, i motsetning til eldreomsorgen, er ikke nødvendigvis avskrekkende.

Ikke overbevist? Her er enda en ekspert som uttaler seg:

Et ganske viktig moment er jo hvor mange menneskeliv «krigen mot narkotika» i seg selv har kostet. Det er ikke rent lite.

Fordi vi skal bekjempe alt som har med narkotika å gjøre, så har vi blitt helt blinde.
Vi ser ikke at vi bare heller bensin på bålet.

Om alt var lovlig, og folk fikk hele og fulle ansvaret selv, så tror jeg folk hadde tatt mer ansvar også. Det ville ikke blitt noe «tøft», siden man ikke bryter noen lover, og ting bare går ut over en selv osv.


Her er et en dokumentar, som viser hva legalisering har ført til i Portugal:

En pensjonert politimann forklarer problemet med de lovene USA har:

Det finnes flere gode dokumentarer (blant annet på YouTube) som tar for seg problemene som selve krigen mot narkotika føre med seg, og som ville vært et veldig lite problem i et liberalistisk samfunn, om noe overhodet.

Disse dokumentarene er interessante og verd en titt.

Her snakker Paul Larsson(politiprofessor) om politiets ressurser i forbindelse med temaet:

(Han er nok ingen liberalist, men jeg tar det med fordi jeg mener det er interessant i denne sammenhengen.)

Et innlegg av Sveinung Rotvatn (Venstre) om krigen mot Narkotika:

Her uttaler en eldre kriminolog seg om temaet:

Men til slutt føler jeg for å legge ut denne videoen, da den har en fengende låt som tar for seg krigen mot narkotika.

Relatert:

Det barmhjertige narkotikaforbud– minerva

En psykedelisk åpenbaring: Vil legalisere LSD

Forskerne Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen ved Institutt for nevromedisin ved NTNU har fått omtale verden over for sin forskning på LSD i medisinsk behandling. Ekteparet mener psykedeliske stoffer bør legaliseres.

—- 

Legaliseringen av pot i USA kveler kartellene. Uttrykksikonet smile 

—-

Ny forskningsrapport:

Derfor er legalisering av marihuana positivt

4 kommentarer

FlestLesere – Uten deg skjer det ikke!

09.07.2014 kl.10:39 Helt enig med deg på alle punkter her. Har selv forsøkt å debattere hardt på facebook rundt dette, da jeg har en vennekrets som er naturlig rød og ikke liberal da jeg har vært lenge med i AUF. Det er noen liberale der også, men storparten er «redd» for legalisering – og det finnes det ingen grunn til med en så ekstremt feilslått politikk vi har i dag. I dag er faktisk all narkotika mer tilgjengelig enn det ville vært om det var legalt.

Lars Jøran

10.07.2014 kl.17:23 FlestLesere: Det er svært mange som gjør dette til et «for eller i mot narkotika»-tema. Det er jo ganske naturlig også det. Men en ting er hva som høres bra ut på overflaten, og hva som fungerer best i praksis. Det som høres bra ut på overflaten, som f.eks. forbud mot noe som er uønsket, er ikke nødvendigvis det som fungerer best i praksis. Det kan være noe som gjør hele problemet hundrevis av ganger verre. Men folk er ofte mye mer opptatt av intensjonen bak vedtak og politikk, enn konsekvensene.

Jeg er forøvrig selv avholdsmenneske, og drikker ikke alkohol.
Og for litt over fire år siden, så sluttet jeg å røyke. Men det at andre drikker alkohol har jeg ikke noe i mot. Jeg har heller ikke noe med dette. Så da er det jo kanskje også naturlig å tenke sånn når det gjelder alle andre rusmidler også.

Alle rusmidler er skadelige for helsa. Ingen ting er bra.
Men statens oppgave er ikke, slik jeg ser det, å lage lover mot alt som kan utgjøre en helserisiko eller risiko forøvrig.

Tenk om vi skulle forbydd alt som potensielt var farlig? Det tror jeg ville blitt et meget strengt autoritært samfunn. Politiet har jo også en begrenset mengde resurser. Å bruke resursene på å håndheve alle mulige slags lover basert på synsing fra politikerne, tror jeg ikke er bra.

Rettsvesenet får mange tullesaker som opptar systemet, slik at alvorlige må vente, osv.
Innbrudd tar lenger tid å oppklare. Og mye mye mer. Men når det gjelder narkotika-avhengige, så vet vi av erfaring at straff er en dårlig løsning. Og det koster oss utrolig mye også, og opptar utrolig mange fengselsplasser helt unødvendig. Slik at de virkelige skurkene, de som stjeler, svindler, er dømt for vold, etc, må vente i uker eller måneder før de kommer inn. Dette er jo ikke bærekraftig, og fører ikke til noe godt.

Bra å se at noen er enige i alle fall 🙂

Norweed

13.01.2015 kl.22:21 FlestLesere: Jeg uttalte meg til familien min og dette såre samfunnsproblemet vi står ovenfor i dag og fortalte at jeg engasjerer meg i å løse dette med å blandt annet å opplyse utenforstående. Jeg ble selvsagt møtt med en vegg av forakt og bekymring. Jeg gir ikke opp, for en dag når ikke bare jeg, men mange andre i landet også vil se realiteten i problemet og presse politikerne til å gjøre en endring! For sammen står vi sterke! 🙂

LarsJøran: Det var mye å lese, så jeg tok dette i 2 runder. Utrolig godt reflektert og gjennomført! Du har inkludert flere stemmer, og det er ikke i tvil om at noe er galt med politikken i dag. Lovene må skrives om, for det er snakk om grunnleggende menneskerettigheter!

«The war on drugs» har pågått i laaaang tid, men det er først nå med den globale, frie flyten av informasjon at vi står sterkest. 1900-tallet var preget av maktmisbrukere som manipulerte lover og ikke minst folks tro på hva som var virkelighet! Bra blogg! 😀

Lars Jøran

14.01.2015 kl.14:17 Norweed: Hyggelig å høre! 🙂
Takk! 😀

En kommentar om “Legalisering av narkotika

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s